IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

5717

Pula, 17. – 19.10.2018.

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radu IX. konferencije socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem koja će biti održana u Puli, od 17. do 19. listopada 2018. godine. Ovogodišnjom konferencijom želimo na različitim razinama kritički preispitati odnos prakse socijalnog rada i političko-normativnog okvira koji nastaje kao rezultat kompleksnih procesa donošenja odluka u društvu.

Profesija socijalnog rada je od svoga nastanka bila i ostala povezana s političkim procesima i načinima normiranja društvenih odnosa. Ta povezanost proizlazi iz činjenice da socijalni rad u fokusu ima zaštitu ljudskih prava, ali i iz činjenice da je profesionalno djelovanje socijalnih radnika u najvećoj mjeri definirano zakonodavnim okvirom određene države. S obzirom na navedeno, socijalni rad se nalazi ponekad u  kontradiktornoj poziciji. S jedne strane, šire društvo, korisnici i sami socijalni radnici svoju profesiju vide kao onu koja treba unapređivati normativni okvir kako bi se promovirale društvene vrijednosti i podizala razina zaštite ljudskih prava. Međutim, s druge strane država je najčešći poslodavac socijalnim radnicima te se od profesije očekuje održavanje postojećeg stanja, odnosno da socijalni rad kao dio javnih službi bude na neki način produžena ruka ključnih donositelja odluka i izvršne vlasti. Pored navedenog, često i sami socijalni radnici nevoljko povezuju svoju profesiju s političkim procesima, bez obzira što normativne promjene itekako utječu na njihovu profesionalnu svakodnevicu i svakodnevicu njihovih korisnika. Zaključno, može se konstatirati da postoji više kompleksnih razina u svjetlu kojih treba promatrati socijalni rad kada govorimo o njegovom uključivanju u procese donošenja odluka.

Poseban izazov za socijalne radnike danas predstavlja činjenica ubrzanih i često puta neusklađenih izmjena važećih propisa čemu posebice svjedočimo posljednjih godina. Jesu li izmijenjeni propisi u skladu s potrebama i pravima korisnika te na koji način se s istima nose socijalni radnici i drugi stručnjaci pomažućih profesija? U kojoj mjeri socijalni radnici sudjeluju u donošenju važnih društvenih odluka, odnosno čime je uvjetovana njihova politička uključenost? Kolika je diskrepancija između društvene stvarnosti, prakse socijalnih radnika i javnih politika?

O ovim i brojnim drugim pitanjima želimo progovoriti u okviru konferencije Socijalni rad između politika i prakse koja je namijenjena domaćim i inozemnim stručnjacima, socijalnim radnicima i svima drugima koji u svome radu zagovaraju prava i promiču interese najranjivijih članova društva.

 

TEMATSKA PODRUČJA

 1. Zakoni po mjeri korisnika?

U kojoj mjeri aktualna zakonska rješenja omogućavaju:

 • suzbijanje siromaštva i jednake šanse svim društvenim skupinama,
 • zaštitu prava i dobrobiti djece i mladih,
 • dostojanstveno starenje,
 • uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu,
 • zaštitu i sigurnost žrtava nasilja,
 • tolerantno i uključivo društvo?
 1. Izgubljeni…ima nas još?

Kako osigurati profesionalne standarde socijalnog rada uslijed:

 • kontinuiranih promjena i izmjena zakonskih propisa,
 • reformskih procesa u sustavu socijalne skrbi i drugih sustava u kojima rade socijalni radnici,
 • neusklađenosti strateških, zakonskih i podzakonskih akata?
 1. Mrtvo slovo na papiru?

Koliko je moguće realizirati zakonska rješenja s obzirom na:

 • dostupne resurse u društvu,
 • univerzalnost normi i specifičnosti prakse,
 • postojeću podršku cjeloživotnom obrazovanju socijalnih radnika?
 1. Nećemo politiku u našu butigu?

Koja je uloga socijalnih radnika u:

 • kreiranju nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika,
 • zagovaranju prava korisnika,
 • javnom progovaranju o društvenim nejednakostima,
 • osvještavanju javnosti o socijalnim problemima?
 1. Slušamo li glasove?
 • Koliko su u kreiranje politika i prakse uključeni korisnici, građani, aktivisti i ostala zainteresirana javnost?
 • Na koji način korisnici doprinose kvaliteti obrazovanja i znanstvenih istraživanja socijalnih radnika?

 

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • prijavljenim izlaganjima, poster prezentacijama i radionicama treba dati kritički osvrt na povezanosti prakse i procesa donošenja odluka, odnosno sadržaja relevantnih propisa na institucionalnim, lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama, kao i preispitati načine donošenja odluka te sudjelovanje stručnjaka u tim procesima.

 

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

 • Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@zg.t-com.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

 

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.07.2018. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.07.2018. godine.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2018.

 

OSOBA ZA KONTAKT

Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

KOTIZACIJA

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.
U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije:

Uplate do 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.000,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.250,00 kn 1.600,00 kn

 

Uplate od 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.250,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.500,00 kn 1.850,00 kn

 

ORGANIZATOR
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR
Željka Barić, Snježana Bubenik, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Romana Galić, Marijana Kletečki Radović, Maja Laklija, Ana Opačić, Dijana Vuković

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Zlatko Bašlin, Meri Gatin, Vesna Grubišić Juhas, Doris Ivanković, Štefica Karačić, Tatjana Katkić Stanić, Nataša Koražija, Vjeka Marijan Avakumović, Petra Škrnjug, Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

REZERVACIJA SMJEŠTAJA:
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52100 Pula
Fax: +385 (0)52 217644
Tel: +385 (0)52 223400
Mob: +385 91 4440046

Za rezervaciju smještaja molimo ispunite OBRAZAC ZA REGISTRACIJU te ga pošaljite na adresu natasa@ati.hr
Za sve eventualne upite u vezi smještaja molimo da se obratite na navedene kontakte agencije.
Opise ponuđenih izleta možete pogledati OVDJE.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE

Popunjeni obrazac molimo poslati na adresu HUSR-a:
HUSR, Draškovićeva 27, 10 000 Zagreb
tel/fax:+385 1 4550 757
e-mail: husr@zg.t-com.hr
IBAN: HR4323600001101561472

 

Program IX. konferencije socijalnih radnika