1. hrvatska konferencija Socijalni rad u odgoju i obrazovanju: Ima li mjesta socijalnom radu u školi 21. stoljeća?

2003

25.05.2018., Zagreb, Zvonimirova 8, Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu

Današnja škola vrlo je kompleksan sustav koji uz zahtjevan obrazovni program,  pruža različite metode rada te izvannastavne aktivnosti kako bi se osiguralo sustavno poučavanje učenika te poticanje i unapređivanje njihovih intelektualnih, tjelesnih, estetskih, društvenih, moralnih i drugih potencijala.

Iako škola kao obrazovna i odgojna ustanova ulaže velike napore u području socijalizacije učenika kako bi obrazovni i odgojni ishodi svakog učenika bili što uspješniji, škola se ipak suočava s izazovima u pružanju potrebne podrške učenicima i njihovim roditeljima u otklanjanju prepreka uspješnom obrazovnom, odgojnom i socijalizacijskom procesu učenika.

Dostupni podaci pokazuju porast prijavljenih slučajeva nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama, nasilja među djecom u školi, na školskim igrališta, osobito na internetu i putem mobitela. Osim toga, u porastu je također konzumacija alkohola kod djece i mladih pri čemu počeci konzumiranja kreću u sve mlađoj dobi, bez obzira na spol. Nadalje, vezano uz obiteljsku situaciju učenika postoji porast djece koja žive u siromaštvu i ispod praga siromaštva, a uz to postoji konstanta u visokom broju razvedenih brakova koji su nerijetko povezani s obrazovnim i socijalizacijskim ishodima učenika kao reakcija na tu situaciju. Uz navedene probleme postoje i drugi rizici koji se mogu uočiti kod učenika koji pohađaju redovni školski sustav (teškoće u razvoju, narušeni obiteljski odnosi, problemi u ponašanju i slično), a za koje bi školi bila korisna dodatna stručna pomoć radi pravovremenog, holističkog i multidisciplinarnog rješavanja istih te preventivnog djelovanja.

Socijalni rad je znanstveno-primijenjena disciplina koja se na holistički i sustavan način kroz povezivanje različitih resora bavi rješavanjem različitih socijalnih problema, osnažujući ljude da dostignu svoje najbolje potencijale, a što se može primijeniti i na školski kontekst. Struka socijalnog rada može biti koristan partner sustavu odgoja i obrazovanja u učinkovitoj procjeni socijalnih rizika i provedbi preventivnih i interventnih aktivnosti u svrhu smanjivanja djelovanja rizika i rješavanja aktualnih problema. Socijalni radnici koji rade u školama u brojnim zemljama diljem svijeta bave se procjenom socijalnog statusa i mogućih rizika učenika i njihove obitelji, kreiraju programe i aktivnosti podrške i prevencije za učenike, surađuju s institucijama i ustanovama, organiziraju aktivnosti podrške učenicima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, pomažu roditeljima u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi i slično. Školski socijalni rad dakle bavi se praktičnim djelovanjem u školi u neposrednom radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima te je usmjeren na koordinaciju škole, obitelji, resursa (ustanova) lokalne zajednice u svrhu postizanja što boljeg školskog i razvojnog uspjeha učenika. U tom smislu partnerstvo između sustava odgoja i obrazovanja i profesije socijalnog rada čini dodanu vrijednost u kreiranju osnažujućih uvjeta za ostvarenje ciljeva i pozitivnih ishoda obrazovanja i socijalizacijskog procesa svakog učenika, koji će nadajmo se i u hrvatskim školama postati željenim standardom.

Stoga, 1. Konferencijom o socijalnom radu u odgoju i obrazovanju želi se otvoriti rasprava o obrazovnim i socijalnim rizicima s kojima se današnja škola suočava te prepoznavanju struke socijalnog rada kao partnera u njihovom rješavanju i preveniranju. Vjerujemo da ćemo tijekom konferencijskog programa uz kvalitetne teme i konstruktivni dijalog različitih struka dati doprinos novoj perspektivi o suradnji sustava odgoja i obrazovanja i struke socijalnog rada.

PROGRAM