624

Hrvatska udruga socijalnih radnika u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika organizira radionicu pod nazivom „U potrazi za profesionalnim integritetom“.

Radionica će se održati 9.07.2019. godine u prostoru Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E,  s početkom u 10 sati.

Voditeljice radionice su doc.dr.sc. Marijana Kletečki Radović i izv.prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Cilj ove edukativne radionica je propitati mogućnosti izgradnje profesionalnog identiteta i integriteta u zadanim društvenim okolnostima i osnažiti socijalne radnike za profesionalno zastupanje.

Radionica je namijenjena svim zainteresiranim socijanim radnicima koji žele unaprijediti svoju profesionalnu praksu kroz promišljanje i osnaživanje svog profesionalnog identiteta i integriteta.

Budući da je broj sudionika ograničen  molimo vas da svoje sudjelovanje  potvrdite  najkasnije  do 05.07.2019. godine Cviti Šimić na mail: husr@husr.hr

Radionica je prijavljena Hrvatskoj komori socijalnih radnika za bodovanje.

 

S poštovanjem,

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić,dipl.soc.radnica

3054

Povodom  Svjetskog dana socijalnog rada 19. ožujka 2019 . godine  od 11.00 do 14.30 sati  u Hotelu Sheraton u Zagrebu, Kneza Borne 2. Hrvatska udruga socijalnih radnika organizira stručni skup pod nazivom „Promicanje  važnosti ljudskih odnosa“

Skup  započinje  uvodnim obraćanjima uzvanika i prigodnim  programom  nakon  kojeg  ćemo  imati  priliku  čuti  zanimljivo i poticajno predavanje  na temu: „Koliko dobro razumijemo jedni druge?„ koje će održati Bruno Šimleša, hrvatski pisac i kolumnist.

Središnja aktivnost ovog skupa je svečana dodjela nagrada HUSR-a istaknutim stručnjacima pojedincima, ustanovama socijalne skrbi i organizacijama civilnog društva koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada i čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja  za profesiju  i društvo u cjelini.

Na skupu očekujemo  sudjelovanje  socijalnih radnika i drugih stručnjaka iz sustava socijalne skrbi i drugih područja djelatnosti, naših cijenjenih suradnika, predstavnika resornog ministarstva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, medija i drugih  zainteresiranih osoba.

U suradnji s resornim ministarstvom Svjetski dan socijalnog rada tradicionalno obilježavamo i kao Dan otvorenih vrata u sustavu  socijalne  skrbi . Tim povodom  socijalni radnici  u cijeloj zemlji organizirati će  stručne skupove i druge aktivnosti s ciljem  promicanja  vrijednosti ljudskih  odnosa u svim  područjima   života.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati tajnicu HUSR-a, Cvitu Šimić, na broj tel: 01/4550 758, mob: 098/229 167 ili mail: husr@husr.hr

PROGRAM

5600

Pula, 17. – 19.10.2018.

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radu IX. konferencije socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem koja će biti održana u Puli, od 17. do 19. listopada 2018. godine. Ovogodišnjom konferencijom želimo na različitim razinama kritički preispitati odnos prakse socijalnog rada i političko-normativnog okvira koji nastaje kao rezultat kompleksnih procesa donošenja odluka u društvu.

Profesija socijalnog rada je od svoga nastanka bila i ostala povezana s političkim procesima i načinima normiranja društvenih odnosa. Ta povezanost proizlazi iz činjenice da socijalni rad u fokusu ima zaštitu ljudskih prava, ali i iz činjenice da je profesionalno djelovanje socijalnih radnika u najvećoj mjeri definirano zakonodavnim okvirom određene države. S obzirom na navedeno, socijalni rad se nalazi ponekad u  kontradiktornoj poziciji. S jedne strane, šire društvo, korisnici i sami socijalni radnici svoju profesiju vide kao onu koja treba unapređivati normativni okvir kako bi se promovirale društvene vrijednosti i podizala razina zaštite ljudskih prava. Međutim, s druge strane država je najčešći poslodavac socijalnim radnicima te se od profesije očekuje održavanje postojećeg stanja, odnosno da socijalni rad kao dio javnih službi bude na neki način produžena ruka ključnih donositelja odluka i izvršne vlasti. Pored navedenog, često i sami socijalni radnici nevoljko povezuju svoju profesiju s političkim procesima, bez obzira što normativne promjene itekako utječu na njihovu profesionalnu svakodnevicu i svakodnevicu njihovih korisnika. Zaključno, može se konstatirati da postoji više kompleksnih razina u svjetlu kojih treba promatrati socijalni rad kada govorimo o njegovom uključivanju u procese donošenja odluka.

Poseban izazov za socijalne radnike danas predstavlja činjenica ubrzanih i često puta neusklađenih izmjena važećih propisa čemu posebice svjedočimo posljednjih godina. Jesu li izmijenjeni propisi u skladu s potrebama i pravima korisnika te na koji način se s istima nose socijalni radnici i drugi stručnjaci pomažućih profesija? U kojoj mjeri socijalni radnici sudjeluju u donošenju važnih društvenih odluka, odnosno čime je uvjetovana njihova politička uključenost? Kolika je diskrepancija između društvene stvarnosti, prakse socijalnih radnika i javnih politika?

O ovim i brojnim drugim pitanjima želimo progovoriti u okviru konferencije Socijalni rad između politika i prakse koja je namijenjena domaćim i inozemnim stručnjacima, socijalnim radnicima i svima drugima koji u svome radu zagovaraju prava i promiču interese najranjivijih članova društva.

 

TEMATSKA PODRUČJA

 1. Zakoni po mjeri korisnika?

U kojoj mjeri aktualna zakonska rješenja omogućavaju:

 • suzbijanje siromaštva i jednake šanse svim društvenim skupinama,
 • zaštitu prava i dobrobiti djece i mladih,
 • dostojanstveno starenje,
 • uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu,
 • zaštitu i sigurnost žrtava nasilja,
 • tolerantno i uključivo društvo?
 1. Izgubljeni…ima nas još?

Kako osigurati profesionalne standarde socijalnog rada uslijed:

 • kontinuiranih promjena i izmjena zakonskih propisa,
 • reformskih procesa u sustavu socijalne skrbi i drugih sustava u kojima rade socijalni radnici,
 • neusklađenosti strateških, zakonskih i podzakonskih akata?
 1. Mrtvo slovo na papiru?

Koliko je moguće realizirati zakonska rješenja s obzirom na:

 • dostupne resurse u društvu,
 • univerzalnost normi i specifičnosti prakse,
 • postojeću podršku cjeloživotnom obrazovanju socijalnih radnika?
 1. Nećemo politiku u našu butigu?

Koja je uloga socijalnih radnika u:

 • kreiranju nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika,
 • zagovaranju prava korisnika,
 • javnom progovaranju o društvenim nejednakostima,
 • osvještavanju javnosti o socijalnim problemima?
 1. Slušamo li glasove?
 • Koliko su u kreiranje politika i prakse uključeni korisnici, građani, aktivisti i ostala zainteresirana javnost?
 • Na koji način korisnici doprinose kvaliteti obrazovanja i znanstvenih istraživanja socijalnih radnika?

 

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • prijavljenim izlaganjima, poster prezentacijama i radionicama treba dati kritički osvrt na povezanosti prakse i procesa donošenja odluka, odnosno sadržaja relevantnih propisa na institucionalnim, lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama, kao i preispitati načine donošenja odluka te sudjelovanje stručnjaka u tim procesima.

 

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

 • Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@zg.t-com.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

 

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.07.2018. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.07.2018. godine.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2018.

 

OSOBA ZA KONTAKT

Petra Škrnjug
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: husr@zg.t-com.hr

 

KOTIZACIJA

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.
U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije:

Uplate do 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.000,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.250,00 kn 1.600,00 kn

 

Uplate od 15.09.2018. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.250,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.500,00 kn 1.850,00 kn

 

ORGANIZATOR
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR
Željka Barić, Snježana Bubenik, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Romana Galić, Marijana Kletečki Radović, Maja Laklija, Ana Opačić, Dijana Vuković

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Zlatko Bašlin, Meri Gatin, Vesna Grubišić Juhas, Doris Ivanković, Štefica Karačić, Tatjana Katkić Stanić, Nataša Koražija, Vjeka Marijan Avakumović, Petra Škrnjug, Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Park Plaza Histria Pula, Verduella 17, 52 100 Pula

REZERVACIJA SMJEŠTAJA:
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52100 Pula
Fax: +385 (0)52 217644
Tel: +385 (0)52 223400
Mob: +385 91 4440046

Za rezervaciju smještaja molimo ispunite OBRAZAC ZA REGISTRACIJU te ga pošaljite na adresu natasa@ati.hr
Za sve eventualne upite u vezi smještaja molimo da se obratite na navedene kontakte agencije.
Opise ponuđenih izleta možete pogledati OVDJE.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE

Popunjeni obrazac molimo poslati na adresu HUSR-a:
HUSR, Draškovićeva 27, 10 000 Zagreb
tel/fax:+385 1 4550 757
e-mail: husr@zg.t-com.hr
IBAN: HR4323600001101561472

 

Program IX. konferencije socijalnih radnika

4163

Obaviještavamo Vas kako će se IX. Konferencija socijalnih radnika naziva „Socijalni rad između politika i prakse“ održati u periodu od 17. – 19. listopada 2018. godine u Puli.

Odlukom Upravnog odbora HUSR-a, a na prijedlog Izvršnog odbora HUSR-a,  izabrani su  sljedeći članovi Programskog i Organizacijskog odbora IX. Konferencije socijalnih radnika:

PROGRAMSKI ODBOR

 1. Barić Željka
 2. Bubenik Snježana
 3. Daniel Gordana
 4. Družić Ljubotina Olja
 5. Galić Romana
 6. Kletečki Radović Marijana
 7. Laklija Maja
 8. Opačić Ana
 9. Vuković Dijana

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 1. Bašlin Zlatko
 2. Gatin Meri
 3. Grubišić Juhas Vesna
 4. Ivanković Doris
 5. Karačić Štefica
 6. Katkić Stanić Tatjana
 7. Koražija Nataša
 8. Marijan Avakumović Vjeka
 9. Škrnjug Petra
 10. Vrbić Ljiljana

1319

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV), Hrvatska udruga socijalnih radnika (HUSR) i Hrvatska komora socijalnih radnika (HKSR) organiziraju tečaj pod nazivom „Kronične zarazne bolesti – HIV i virusni hepatitisi.

Tečaj će se održati 09. svibnja 2017. godine s početkom u 10:00 sati u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, Zagreb.

POZIV
PRIJAVNICA

8374

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

pozivamo Vas na sudjelovanje u radu VIII. konferencije socijalnih radnika koja će biti održana u Šibeniku od 18. do 20. listopada 2017. godine. Ove godine konferencija će biti posvećena promišljanju socijalnog rada u kontekstu brojnih unutarnjih i vanjskih društvenih promjena.

Vrijeme u kojem živimo obilježeno je vrlo turbulentnim promjenama koje se događaju na raznovrsnim razinama funkcioniranja pojedinaca, društvenih grupa, čitavih zajednica i globalnog društva. Svjedočimo promjenama geo-političke, ekonomske, demografske, tehnološke i ekološke stvarnosti koje otvaraju nova socijalna pitanja, stvaraju nove socijalne probleme, ali i prilike za nove resurse kako bi se unaprijedilo opće blagostanje ljudi. Suvremeno društvo prolazi kroz dinamične demografske i migracijske procese, u potrazi je za održivim modelima ekonomskog i ekološkog blagostanja, a u ratnim sukobima i vrijednosnim zaokretima kontinuirano se preispituje mogućnost zaštite temeljnih ljudskih prava. Stoljeće u  kojem živimo posebno je oslonjeno na streloviti tehnološki razvoj koji stvara potrebu za novim oblicima praktičnog djelovanja u svim javnim sustavima, ali i dubinski mijenja ljudsku svakodnevicu.

Profesija socijalnog rada neprestano je na udaru društvenih promjena, ali i sama dubinski prolazi kroz svoja unutarnja preispitivanja. Od socijalnog rada kao profesije se očekuje da pravodobno odgovori na društvene promjene. To ponekad znači sinergiju i usklađenost, ali ponekad i potrebu da se za nepovoljne društvene promjene ponude odgovarajuće alternative. Promjene koje se događaju u suvremenom društvu ne poimaju se jednostrano u vrijednosnom smislu te je socijalni rad suočen s različitim stajalištima oko toga koje promjene su za održivi ljudski razvoj poželjne, a koje mu prijete. Kako bi socijalni rad mogao odgovoriti na novu dinamičnu realnost,  pred profesiju se kontinuirano postavljaju zahtjevi da se i sama mijenja. Unutarnje promjene profesije vidljive su u međunarodnoj profesionalnoj zajednici kroz stvaranje nove definicije socijalnog rada i nove prakse kao odgovor na izmijenjenu sliku socijalnih problema. U Hrvatskoj, socijalni rad se također nastoji mijenjati što je posebno vidljivo u reformskim procesima i promjeni organizacije rada, no još uvijek bez jasnog konsenzusa u kojem smjeru bi praksa i obrazovanje socijalnih radnika trebali ići.

Odnosi vanjskih i unutarnjih promjena stvaraju kompleksno ozračje djelovanja koje od socijalnih radnika traži izvjesne prilagodbe. Političke, ekonomske, zakonodavne, demografske, socijalne, vrijednosne, profesionalne i druge promjene kao dio svakodnevice socijalnih radnika nisu konzistentne niti predvidljive te se postavlja pitanje kako je moguće unaprijediti kapacitete profesije da se adekvatno suočava s navedenim.

Konferencija pod nazivom Socijalni rad u svijetu promjena ima za cilj progovoriti o brojnim izvanjskim društvenim promjenama koje ostavljaju traga na socijalnim problemima i životima korisnika socijalnog rada, ali i o promjenama koje se događaju unutar profesije. Stručnjaci su pozvani podijeliti svoja iskustva ili rezultate istraživanja u nekom od tematskih područja, a sve u svrhu jačanja kapaciteta profesije da se adekvatno nosi sa svojom nepredvidivom realnosti.

KONFERENCIJA JE NAMIJENJENA

Stručnjacima iz zemlje i inozemstva koji djeluju u području socijalnog rada:

 • socijalnim radnicima, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima, pravnicima i drugim stručnjacima zaposlenim u sustavima socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i ostalim tijelima državne uprave i lokalne (regionalne) samouprave,
 • stručnjacima iz civilnog društva, humanitarnih i vjerskih organizacija,
 • studentima (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) društveno humanističkog usmjerenja,
 • svima ostalima zainteresiranima za temu društvenih promjena u kontekstu pomažućih profesija.

TEMATSKA PODRUČJA

 • Utjecaj ekonomskih, političkih i socijalnih promjena na živote korisnika socijalnog rada
 • Nepoznata lica poznatih socijalnih problema , izmijenjena svakodnevica ranjivih skupina
 • Nova područja prakse socijalnog rada:
  • socijalni rad u kontekstu migracija i ratnih sukoba,
  • multikulturalni socijalni rad,
  • zeleni socijalni rad
 • Socijalni rad u kontekstu vrijednosnih promjena
 • Tehnološke promjene kao izvori novih socijalnih rizika
 • Moderne tehnologije i socijalni rad: mogućnosti i izazovi u obrazovanju i praksi socijalnog rada
 • Promjene socijalnog rada: nova paradigma profesije
 • Socijalni rad u procesima političkih i zakonodavnih reformi sustava socijalne skrbi
 • Europska unija i europski fondovi kao novi okvir razvoja prakse socijalnog rada
 • Novi trendovi i potrebne promjene u obrazovanju socijalnih radnika
 • Internacionalizacija obrazovanja i prakse socijalnog rada

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • fokus u izlaganjima, poster prezentacijama i radionicama treba biti na primjerima inovativne prakse i teorije socijalnog rada u skladu s temom konferencije koja se odnosi na društvene promjene koje utječu na današnji socijalni rad

 

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@zg.t-com.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

Službeni jezik konferencije je hrvatski.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.07. 2017. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.07. 2017.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2017.

OSOBA ZA KONTAKT

Petra Begović
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika

tel: 01 4550 758
fax: 01 4550 757
mob: 098 229 167

e-mail: husr@zg.t-com.hr

KOTIZACIJA

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.

U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije:Uplata do 15.09.2017. Članovi HUSR-a   Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.000,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.250,00 kn 1.600,00 kn

 

Uplate nakon 15.09.2017. Članovi HUSR-a     Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.250,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.500,00 kn 1.850,00 kn

 

Jednodnevna kotizacija 800,00 kn

 

ORGANIZATOR

Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR

Snježana Bubenik,Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Tatjana Katkić Stanić, Marijana Kletečki Radović, Nataša Koražija, Ana Opačić, Lucija Vejmelka

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Meri Gatin, Štefica Karačić, Lidija Ivić, Ivona Topić, Petra Begović, Vjeka Marjan Avakumović, Marijana Dumančić, Ljiljana Vrbić, Adela Brajica Đelalija

PROGRAM
ZBORNIK SAŽETAKA

MJESTO ODRŽAVANJA:

Solaris beach resort , Hoteli Solaris 86, Šibenik

Hotel Ivan ****, Hotel Jure ****

REZERVACIJA SMJEŠTAJA:

 MagTours d.o.o. – Travel and shipping agency
Draga 1, 22000 Šibenik

ID HR-AB-22-100002410
OIB: 98316303792

tel: +38522201152
fax: +385 22 201 155   mob: +385 98 291 814

Email za rezervaciju smještaja: info@magtours.com 

PRIJAVNICA

1315

Obavještavamo vas da će se I modul edukacije pod nazivom „ Integrirani pristup u prevenciji i tretmanu nasilja nad djecom kroz edukaciju stručnjaka II„  održati 30. i 31.03.2017. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Osijek, I. Gundulića 22 u Osijeku, s početkom u 09.00 sati.

Poziv, program i prijavnicu preuzmite ovdje:

POZIV
PROGRAM
PRIJAVNICA