Edukacija „Prepoznavanje i procjena obitelji u riziku pri inicijalnom kontaktu u centru za socijalnu skrb i kod ostvarivanja novčanih prava“

1738

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku u skladu s Godišnjim programom stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi za 2018. godine organiziralo je edukaciju pod nazivom Prepoznavanje i procjena obitelji u riziku pri incijalnom kontaktu u centru za  socijalnu skrb  i kod  ostvarivanja  novčanih prava”.

Cjelodnevna edukacija u ukupnom trajanju od osam sati provedena je na tri lokacije – 14. svibnja u Pakracu, 21. svibnja u Zagrebu te 4. lipnja u Gospiću. Ispred Hrvatske udruge socijalnih radnika, koja je izvoditelj edukacije, voditeljice su bile gđe Štefica Karačić i Sunčica Dominiković Šafranić. Izlaganje je imala i Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 122 stručna radnika zaposlena  u centrima za socijalnu skrb u prijemnim uredima ili/i odjelima za novčane naknade.

Svrha edukacije je unapređenje zaštite dobrobiti djece pod rizikom u sustavu socijalne skrbi.

Cilj edukacije bio je osnažiti socijalne radnike Prijemnog ureda i Odjela novčanih naknada za pravovremeno prepoznavanje i procjenu rizika, te uspješniju zaštitu dobrobiti djece i standardizaciju prijemne / inicijalne procjene obitelji u  riziku  u centru za socijalnu skrb.

Sadržaj edukacije:

  • Prepoznavanje rizika u inicijalnom kontaktu  (trijaža)
  • Motivacijski intervju (dobrovoljan / nedobrovoljan korisnik)
  • Suvremeni komunikacijski kanali (prednosti i izazovi u socijalnom radu)
  • Zaštita dobrobiti djeteta (rizici, prioriteti, sigurnost, stupanj žurnosti)
  • Siromaštvo kao rizik za sigurnost i razvoj djeteta
  • Instrumenti socijalnog rada / liste za pocjenu sigurnosti i  razvojnih rizika djeteta
  • Timski pristup u radu s obitelji pod rizikom
  • Djelotvorno vođenje slučaja (procjena, planiranje, provedba, evaluacija)

Ova edukacija  je nadopuna Programa UNICEF-a  „Za snažniju  obitelj„  koji se  provodi od  2017. godine u partnerstvu s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika.

Poznato je da zaštita dobrobiti djece i rad s obitelji u riziku predstavlja najsloženije područje   djelatnosti u  kojem osim stručnjaka Odjela za djecu mlade i obitelj sudjeluju i drugi stručnjaci centra za socijalnu skrb počev od socijalnih radnika u Prijemnom uredu do socijalnih radnika u Odjelu za novčane naknade.

Svakodnevna praksa centra za socijalnu skrb i podaci dobiveni kroz fokusne grupe  organizirane u svim područjima Hrvatske pokazali su da najveće slabosti centra za socijalnu skrb u području  zaštite  dobrobiti djece i obitelji  nalazimo u fragmentiranom i  nepovezanom  djelovanju različitih  organizacijskih jedinica  samoga centra. Iako je individualno planiranje  i vođenje slučaja jasno definirano posebnim zakonom administriranje socijalnih usluga   nažalost  je i  danas česta  praksa  .

To se prije svega ogleda u području socijalnog rada s korisnicima koji žive u uvjetima siromaštva gdje je stručnjak u pravilu usmjeren na zahtjev korisnika i procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na novčane naknade pri čemu nerijetko izostaje  procjena  drugih  potreba  obitelji i prepoznavanje rizika za uspješnu skrb o djeci. Administrativni pristup fenomenu siromaštva  slabi  učinke  sustava socijalne skrbi u  kojoj korisnik postaje nevidljiv i  socijalno  isključen, a intervencije zakašnjele. Ovakav pristup ima višestruke, nepovoljne učinke na  život korisnika  pri  čemu  dugoročno najviše  trpe upravo djeca jer odgađanje  intervencije   nepovratno smanjuje njihove životne šanse i povećava rizike za sigurnost i razvoj djeteta.

Edukacija je provedena u obliku predavanja i interaktivne radionice.

Po završetku edukacije sudionici su iskazali svoje zadovoljstvo prezentiranim sadržajima, koje su procijenili korisnim te primjenjivim u svom daljnjem stručnom radu.

PROGRAM
EVALUACIJA EDUKACIJE