Održana edukacija u prostorijama Studijskog centra za socijalni rad

305

Održana edukacija u prostorijama Studijskog centra za socijalni rad,
Nazorova 51, 13.1.2023. Zagreb,od 9h do 17h.

Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Seminar za voditelje mjera stručne pomoći
3. dan Osnovnog modula

Programski tim: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković i Štefica Karačić

Slike sa održane Edukacije: