Projekt: „ Prevencija i zaustavljanje nasilnog ponašanja kroz psihosocijalni tretman mladih“

1864

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku provodi Projekt pod nazivom „Prevencija i  zaustavljanje  nasilnog  ponašanja  kroz  psihosocijalni tretman  mladih.

Projekt se provodi od studenog 2017. do listopada 2018. godine na području Karlovca i Zagreba.

Vršnjačko nasilje sve je veći društveni problem koji je u porastu, a koji u bitnoj mjeri narušava temeljna ljudska prava. Obzirom da i roditelji i škole sve češće policiji i Centru za socijalnu skrb prijavljuju pojedinačne slučajeve nasilja među vršnjacima pojavila se potreba osmišljavanja programa prevencije i tretmana koji bi omogućili institucijama efikasnije intervencije u zaustavljanju nasilja i prevenciji budućeg nasilnog ponašanja promjenom ustaljenih obrazaca ponašanja i učenjem novih zdravih stilova života i vještina nenasilnog rješavanja sukoba. O nasilju među mladima govorimo kad se radi o ponašanju koje obilježava agresivno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka kojim se namjerno nekome čini nažao, koje se ponavlja tijekom određenog vremena, te je prisutan neravnopravan odnos snaga; disbalans moći (jači protiv slabijeg ili grupa protiv pojedinca). Nasilje može biti verbalno(dobacivanje, izrugivanje, omalovažavanje, prijetnje) socijalno (izbjegavanje, ignoriranje, isključivanje iz aktivnosti, ogovaranje i širenje tračeva i neistina) i fizičko (guranje, šamaranje, pritiskanje..). U ovaj tretman uključuju se mladi u dobi od 13-15 godina koji imaju problem sa kontrolom ljutnje, odnosno trebaju naučiti nove nenasilne obrasce rješavanja sukoba i poboljšati socijalizacijske vještine. U tretman se uključuju kad stručni tim škole  procjenjuje da bi zbog  ponašanja ili rizičnih faktora kojima je izloženo dijete tijekom odrastanja  bilo potrebno uključiti ga u grupni  tretman.

Tijekom grupnog rada mladi bi trebali prepoznati i naučiti što je nasilno ponašanje,  preuzeti odgovornost za svoje postupke, te usvojiti nove nenasilne načine rješavanja sukoba i naučiti zdrave stilove života kroz glazbu, fotografiju i druge kreativne tehnike. Zaustavljanje nasilnog ponašanja i učenje novih zdravih stilova života istovremeno bi trebala biti prevencija nasilja ubuduće.

Grupni tretman mladih provoditi će se u grupi poluotvorenog tipa koja ima 6 do 10 članova. Prije uključenja u grupni tretman sa djecom i njegovim roditeljima održati će se grupni sastanak kako bi se upoznali sa programom i roditeljima pružila stručna pomoć tijekom trajanja grupe.

Po uključenju u grupni tretman svaki korisnik prisustvuje na 6 radionica, odnosno grupnih susreta koji se odvijaju jednom tjedno. Tijekom grupnog tretmana sa svakim korisnikom i njegovim roditeljima mogući su po potrebi i individualni susreti. Osim edukativnih radionica provoditi će se i 3 kreativne radionice fotografija, slikanje i glazba.

U završnoj fazi projekta organizirati će se  izložba gdje će biti predstavljeni svi radovi dobiveni na radionicama, uz bubnjarsku radionicu na kojoj mogu sudjelovati i zainteresirani roditelji i nastavnici. 

Sadržaji programa: 

 • Što je nasilje? Što je za mene nasilje?
 • Shvaćanje ciklusa nasilja
 • Nasilje i njegove posljedice
 • Ljutnja, kontrola i samokontrola
 • Što radim kad sam ljut….bubnjam…fotografiram…slikam

(korištenje kreativnih tehnika izražavanja emocija)

 • Potrebe i njihovo zadovoljenje
 • „Živa budala ili mrtav heroj“ – socijalizacija u grupi vršnjaka
 • Komunikacija i rješavanje sukoba
 • Uvođenje promjena u našim životima i zajednicama

Svaka tema prorađuje se u 1 ili više radionica. Voditelji grupe su stručnjaci koji su završili dodatnu izobrazbu za rad i imaju višegodišnje iskustvo u radu na ovakvim programima.

Osmišljeni program je modificiran program rada  prilagođen potrebama i specifičnostima djece i mladih, te dodatno obogaćen korištenjem kreativnih tehnika koje provode glazbeni i likovni pedagozi.

Visoko strukturiranim psihosocijalnim tretmanom zasnovanom na kognitivno-bihevioralnom modelu rada s mladima uz dodatno korištenje kreativnih tehnika i učenje zdravih stilova života nastojati će se u radu s djecom i mladima smanjiti vjerojatnost  nasilnog ponašanja uz preuzimanje odgovornosti za svoje postupke jačanjem samopoštovanja, socijalnih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba.

Na kraju programa sve grupe bi na zajedničkom organiziranom susretu kroz sociodramu, muzičku točku i izložbu fotografija prikazali pozitivne promjene u ponašanju „od nasilja ka ne-nasilju“.

Za vrednovanje programa koristiti ćemo inicijalne i finalne upitnike u kojima će mladi i njihovi roditelji, razrednici i stručni suradnici u školi procjenjivati eventualne  promjene u ponašanju i stavovima,  prije i poslije psihosocijalnog tretmana.

Mjesto provedbe:  Karlovac i Zagreb

Voditeljice  programa : 

 • Karlovac:  Sanda  Lovrić,  dipl. soc. radnica

Ksenija  Živčić , dipl. soc. radnica

 • Zagreb: Silvija Vuković,  prof. psihologije

Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica

Suradnici u kreativnim radionicama: Marija Lopac, Maja Kardum i Branko Trajkov