Svjetski dan socijalnog rada 2014.

Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije organizirala je druženje svih socijalnih radnika s područja Varaždinske županije i svih naših suradnika. Pozvani su svi stručnjaci koji s nama brinu o našim korisnicima i doprinose poboljšanju kvalitete života ranjivih skupina u društvu.

USRVZ Svjetski dan socijalnog rada 2014Poziv za druženje upućen je i svim našim suradnicima u provođenju projekta Udruge: „Tribina utorkom – socijalne teme i život zajednice“, svima koji su kao dionici u zajednici sudjelovali na našim tribinama i onima koji su nam pomogli u provođenju projekta, prije svega predstavnicima Varaždinske županije i Grada Varaždina.

Ovakav način obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada imao je za cilj druženje socijalnih radnika i svih naših suradnika u neformalnom okruženju, kratkotrajni odmak od svakodnevnih obveza i poslova kojima su socijalni radnici prenatrpani, ali i mogućnost još boljeg povezivanja i na taj način stvaranje uvjeta za još kvalitetniju međusobnu suradnju nakon povratka na radna mjesta.