Supervizija za stručne radnike domova za starije osobe – održano 6 susreta sa stručnim radnicima (8) doma za starije osobe Trnje

108

Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022 Supervizija za stručne radnike domova za starije osobe – održano je 6 susreta sa stručnim radnicima (8) doma za starije osobe Trnje.

U okviru grupne supervizije stručnih djelatnika Doma za starije osobe Trnje vodila licencirana supervizorica, Gordana Daniel, coach, dipl. soc. radnica.

Postignuti rezultati prvenstveno se ogledaju u omogućavanju emocionalnog rasterećenja članova grupe i time smanjivanju i integraciji profesionalnih pritisaka i stresa, unapređenju komunikacijskih vještina i kvalitetnijeg prijenosa informacija, osvještavanju važnosti timskog rada i uloga u timu, jačanju zajedništva i osjećaja profesionalne podrške, učenju iz iskustva i dijeljenja problemskih situacija.

Supervizije su omogućile bolje upoznavanje članova i zahtjevnosti njihovih poslovnih pozicija, otvorile su prostor za problematiziranje zajedničkih interesnih tema, dijeljenje iskustva koje je rezultiralo novim pogledima na razumijevanje i rješavanje problemskih situacija.