XI. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA ˝SOCIJALNI RAD NA PREKRETNICI: IDENTITET, MOĆ I PROMJENA”

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na XI. Konferenciju socijalnih radnika koja će se održati od 16. do 18. svibnja 2022. godine u Hotelu Terme Sveti Martin, Sveti Martin na Muri.

Socijalni rad u Hrvatskoj nalazi se na prekretnici. Rezultat je to ne samo društvenih napetosti i kriza kojima svjedočimo posljednjih godina, već i odraz unutarnjih napetosti, kontradikcija i pritisaka kojima je profesija izložena. Socijalni radnici nalaze se u situaciji kada trebaju obraniti temeljne postavke profesije, ali istovremeno naći brze odgovore na krize, nove socijalne probleme i rizike u kompleksnoj stvarnosti.

Na ovogodišnjoj konferenciji želimo kritički progovoriti o napetostima i kontradiktornostima socijalnog rada u aktualnom vremenu kroz tri koncepta: identitet, moć i promjena.

Identitet profesije oblikuje se i redefinira u kontekstu u kojemu socijalni rad djeluje, no profesija će se održati onoliko koliko će njeni temeljni elementi biti otporni pred vanjskim pritiscima. Nekoliko je otvorenih pitanja koja nas potiču na (re)definiranje identiteta profesije:

 • Koje su to društvene i ideološke prekretnice koje utječu na očekivanja od profesije socijalnog rada?
 • Kako će socijalni radnici razriješiti pritisak da rade ono što nije posao socijalnog radnika, a ne rade ono što jest?
 • Kada holistička uloga prestaje biti prednost profesije i postaje uteg socijalnom radniku?
 • U kojoj je mjeri habitus socijalnih radnika usklađen sa njihovom profesionalnom ulogom? Jesmo li slični iako ne radimo u istim sustavima; što nas čini različitima čak i kada smo u istoj organizaciji? Je li pripadnost profesiji stvarnost ili mit?

Na pitanje identiteta nadovezuje se pitanje moći i nemoći u socijalnom radu. Socijalni radnici sve više svjedoče kako se nalaze u procijepu između (ne)moći-odgovornosti-krivnje. Zakonom predviđene ovlasti socijalne radnike nominalno čine moćnima u odnosu na sudbinu korisnika. Zašto onda toliko često socijalni radnici govore o doživljaju nemoći? Kako je moć usklađena sa kapacitetima za preuzimanje odgovornosti i zašto su socijalni radnici sve češće nositelji krivnje? Koje su granice profesionalne odgovornosti i kolika je moć primjerena socijalnom radu? Kako socijalni radnici razrješavaju svoje unutarnje proturječnosti represivnog i pomažućeg djelovanja?

Pitanje moći ne odnosi se samo na razinu utjecaja, nego i na snagu profesije da zadrži svoju autonomiju u djelovanju. Jesu li zakoni ono što nam daje jači legitimitet ili nas normiranje profesionalnog rada ograničava? Je li autonomni stručni rad sve više zamijenjen hipernormiranim birokratiziranim postupanjem? Hoće li standardizacija stručnih postupaka zaista pridonijeti očuvanju standarda i razvoju profesije? Kako treba razumjeti i odgovoriti na pogrešku, propust ili nemar u profesionalnom djelovanju?

U posljednjem dijelu konferencije želimo ponuditi i neke odgovore koji će trasirati put promjeni profesije, ali i tome da socijalni rad bude profesija pokretač promjene. Sve unutarnje proturječnosti profesije treba shvatiti kao priliku koja ju pomaže redefinirati za novo razdoblje koje je pred nama.

Za socijalne radnike savez s korisnicima jedno je od temeljnih načela profesije. U kojoj mjeri odnos s korisnikom ima transformativni potencijal- kako socijalni radnici mijenjaju korisnike, kako korisnici mijenjaju socijalne radnike, kako socijalni radnici sa korisnicima mijenjaju okruženje?

U aktualnom trenutku važno nam je progovoriti kako se razvija profesija socijalnog rada te idu li razvojne promjene u profesiji u korak sa razvojnim promjenama javnih sektora u kojima djeluju socijalni radnici i promjenama u širem društvenom kontekstu.

U okviru ove konferencije želimo donijeti zaključke o tome što profesiju socijalnog rada čeka u budućnosti, koje su to nove paradigme i koja su to znanja i vještine budućnosti. Prilika je da promislimo što iz baštine socijalnog rada želimo i trebamo ponijeti u budućnost i imamo li jasnu ideju što ne želimo (p)ostati? U vremenima višedimenzionalnih kriza želimo donijeti i važne preporuke kako da socijalni rad bude otpornija profesija i kako da svoje kapacitete usmjeri prema vlastitoj transformaciji kako bi se prilagodila na novo razdoblje u svijetu nesigurnosti i kriza.

Pozivamo socijalne radnice i socijalne radnike te sve druge stručnjake iz sustava socijalne skrbi i drugih srodnih sustava da aktivnim sudjelovanjem na Konferenciji pridonesu odgovorima na ova važna pitanja s kojima se profesija suočava.

Sudionici koji nisu u mogućnosti prisustvovati Konferenciji uživo, moći će odabranom dijelu konferencijskog programa pristupiti na daljinu. U tom slučaju nije moguće aktivno sudjelovanje, već samo praćenje izlaganja. Za takav oblik sudjelovanja predviđen je drugačiji iznos kotizacije.

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI
Sudionici Konferencije mogu aktivno sudjelovati kroz

 • izlaganje (u trajanju do 20 minuta)
 • radionicu (u trajanju do 90 minuta).
 • Više sudionika može zajednički prijaviti tematski simpozij (u trajanju do 90 minuta) sa minimalno 4 različita izlaganja. Sudionici u okviru tematskog simpozija ne moraju dolaziti iz iste organizacije.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA
Sažeci se prijavljuju putem poveznice na službenoj internetskoj stranici Konferencije, koja će Vam naknadno biti dostavljena, najkasnije 1.4.2022.godine.

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili grupa izlaganja u okviru tematskog simpozija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 2000 znakova s razmacima)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti. U sažetku radionice potrebno je opisati planirani program aktivnosti/hodogram te napisati predviđeni broj sudionika radionice. Sažetak za radionicu treba biti najviše (do 2000 znakova s razmacima)
 • Ukoliko grupa sudionika predlaže tematski simpozij, potrebno je svaki od sažetaka oblikovati zasebno prema uputama za izlaganje. Grupa sažetaka u okviru istog simpozija šalju se objedinjeno na e-mail husr@husr.hr
 • Svojim sadržajem sažeci za sve oblike sudjelovanja trebaju odgovarati tematskom okviru konferencije i uvodno naznačenim temama i podtemama.

 

Sažeci se prijavljuju putem web stranice pristupom u izbornik na opciju PRIJAVA SAŽETAKA. Izuzetak je prijava sažetaka za tematske simpozije, odnosno kada grupa sudionika predlaže tematski simpozij. U tom slučaju sažeci se dostavljaju na e-mail adresu: husr@husr.hr

Poveznica za prijavu sažetaka će biti naknadno poslana.

Mogućnost prijave sažetaka putem internetske stranice biti će otvorena od 01.04.2022. godine te trajati do 22.04.2022. godine.

ODRŽAVANJE KONFERENCIJE U SKLADU S MJERAMA I PREPORUKAMA RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVIDA-19
XI. Konferencija socijalnih radnika održati će se u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite za sprječavanje širenja zaraze novim korona virusom. Prema trenutno važećim mjerama za veća okupljanja sa više od 100 sudionika nužno je da sudionici posjeduju važeću COVID-potvrdu. O svim promjenama odluka Stožera sudionici će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnoj stranici konferencije.

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 22.04.2022.godine
 • Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 01.05.2022.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1.5.2022.

Sve važne informacije o XI. Konferenciji socijalnih radnika moći ćete pronaći na mrežnoj stranici o čemu ćemo Vas naknadno obavijestiti.

OSOBE ZA KONTAKT:

Spektar putovanja – za prijave, izdavanje računa, uplate kotizacije, smještaj:

Ivona Belamarić
Tel: 014862- 608
Mob: 099 3176-538
E-mail: ivona.belamaric@spektar-holidays.hr

Jelena Vitanović
Tel. +385 1 4862 605
E-mail:
jelena.vitanovic@spektar-holidays.hr

Mail sa upitom možete uputiti na obje e-mail adrese.

Kontakt Hrvatske udruge socijalnih radnika:

Marija Biočić
tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
Tel: 01 4550 758
Mob: 098 229 167
e-mail: husr@husr.hr

 

REGISTRACIJA SUDIONIKA I PLAĆANJE KOTIZACIJE

Svi se sudionici, bez obzira imaju li izlaganje ili ne, moraju se prijaviti na službenoj web stranici Konferencije. Prilikom prijave trebati će upisati svoje osobne podatke, odabrati kotizaciju i smještaj te unijeti podatke za račun.

U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije s PDV-om:

Uplate do 30.04.2022. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.100,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije

 

Uplate od 1.5.2022. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.600,00 kn 1.900,00 kn Bez kotizacije

 

Jednodnevna kotizacija 800,00 kn

Jednodnevna kotizacija ne uključuje sudjelovanje na svečanoj večeri.

 

Kotizacija za praćenje programa Konferencije na daljinu Članovi
500,00 kn
Ostali
800,00 kn

 

ORGANIZATOR:
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR:
Vanja Branica
Gordana Daniel
Marijana Dumančić
Anita Džombić
Tatjana Katkić Stanić
Ana Opačić
Renata Sever
Kristina Urbanc

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Željka Barić
Alenka Bilić
Marija Biočić
Sunčica Dominiković Šafranić
Meri Gatin
Anica Ježić
Štefica Karačić
Melanija Paradi
Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Terme Sveti Martin, Izvorska 3, 40313, Sveti Martin na Muri