Posljednja edukacija projekta “Osnaživanje stručnjaka do uspješne integracije azilanata”

Posljednja edukacija projekta “Osnaživanje stručnjaka do uspješne integracije azilanata” održana je od 19. do 21. svibnja 2021. godine u prostorijama Hrvatske udruge socijalnih radnika, Draškovićeva 27 putem Zoom aplikacije kako bi se ispoštovale epidemiološke mjere.

Kroz 3 dana edukacije u radu je sudjelovalo 47 stručnih radnika Centra za socijalnu skrb.

19. svibnja 2021. godine edukaciju Modula I i II održale su Zana Bekiri i Nataša Koražija, a 20. i 21. svibnja 2021. Modul III i IV održale su Marijana Kletečki Radović, Olja Družić Ljubotina i Nataša Koražija.

Kako bismo dobili uvid u inicijalna znanja sudionika o ovoj temi, na samom početku edukacije napravljena je početna evaluacija. Kao uvod u trodnevnu edukaciju prezentiran je projekt, način financiranja te partneri u projektu kao i osnovni cilj edukacije: kako pridonijeti boljoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u životu zajednice i pridonijeti njihovom aktivnom sudjelovanju u životu zajednice.

Kroz Modul I i II polaznicima je prezentiran zakonodavni okvir koji se odnosi na pravni položaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz osnovne pojmove vezane uz osobe pod međunarodnom zaštitom te prikaz stanja u RH i svijetu. Prava i obveze osoba s međunarodnom zaštitom  prikazana su kroz predavanje, a sudionici su imali priliku proći i iskustvene radionice rada na pojedinačnim slučajevima. Na isti način definirali su osnovne stručne kompetencije koje bi koordinator trebao imati te njegovu ulogu u odnosu na azilante, ali i njegovu poziciju u centrima za socijalnu skrb i zajednici. Prijedlozi participanata ukazivali su na potrebu za sistematiziranim radnim mjestom koordinatora u centrima za socijalnu skrb sa preciziranim popisom i opisom poslova, ali i zaključka da možda svaki centar nema toliki broj slučajeva da bi bilo potrebno posebno radno mjesto, no čini im se da bi izdvojeno radno mjesto koje bi obuhvaćalo poslove koordinatora, ali i druge poslove koji su sadržani u pripravnosti stručnih radnika centara bilo dobro rješenje.

Tijekom rada sudionici su iskazivali skromno iskustvo u radu s azilantima, a koja su se u najvećoj mjeri odnosila na rad u pripravnosti, uz rijetke kolege koji su imali nešto bogatija iskustva i davali značajan doprinos raspravi. Nekoliko sudionika je u svojim Centrima imenovano za koordinatore, no za sada bez većih iskustava u radu s ovom populacijom. Zamijećeno je da puno više iskustva u radu s ovom populacijom imaju zaposlenici centara za socijalu skrb koji rade u većim gradovima i na pograničnim područjima.

Kroz  Modul III  sudionici su dobili uvid u kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom. Predavanje i radionice su bile sjajno prihvaćene od strane participanata, isti su bili cijelo vrijeme aktivni i visoko motivirani bez obzira na online rad i brojne distrakcije, obzirom da ih je većina sudjelovala u edukaciji na svojim radnim mjestima. Participanti su tijekom rada iznosili osobne primjere iz prakse što je uvelike pridonijelo i dinamici rada, a nadodanu vrijednost dao je gost predavač Janko Gredelj iz Isusovačke službe za izbjeglice koji je prezentirao rad i iskustva njihove organizacije.

Kroz Modul IV  participanti su uz predavanja radili i na studijama slučajeva, aktivno su sudjelovali, uspoređivali sa svojim primjerima iz svakodnevnog rada te postavljali dodatna pitanja. Isto tako povlačili su različite usporedbe sa drugim skupinama korisnika sa kojima rade. Gostovanje predavačice Nejre Kadić-Meškić iz Centra za kulturu dijaloga dao je uvid u do sada provedene i planirane aktivnosti u sklopu projekta koji provode sa ciljem uključivanja azilanata u hrvatsko društvo.

Dinamika rada je bila drugačija od one u edukaciji uživo, zahtjevnija i za sudionike i za izvoditelje, ali rezultati su bili iznimno kvalitetni i pokazali visoku razinu motivacije sudionika, bez obzira na ovaj način rada i  rada u uvjetima koji nisu bili stimulativni, velik broj njih sudjelovao je bez kamera i uz neprestane distrakcije od strane korisnika.  Rad u grupama bio je organiziran u virtualnim učionicama gdje smo se kao voditelji u svakom trenutku mogli uključiti u rad same grupe, pojašnjavati zadatke i usmjeravati rad u željenom pravcu. Maksimalno angažirano su sudjelovali u edukaciji i producirali zaključke koji su svojom kvalitetom na razini onih dobivenih u edukacijama provedenim uživo. Mišljenja sam da su se sudionici iznimno dobro snašli, interakcija i aktivnost su bili na visokoj razini i rezultati rada su razine kvalitete predviđene projektom.

Na kraju edukacije napravljena je i završna evaluacija koja obuhvaća sva tri dana edukacije.

Voditeljica edukacije:
Nataša Koražija, univ. mag. sanit. publ.