Dopis predsjedniku Vlade RH

458

Poštovani predsjedniče Vlade,

Obraćamo Vam se s molbom da primite na razgovor članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi, predstavnike Studija za socijalni rad u Zagrebu, prof. dr.sc. Zorana Šućura, prof. dr.sc. Olju Družić Ljubotina, Šteficu Karačić, predstavnicu Hrvatske udruge socijalnih radnika i mr.sc. Antuna Ilijaša, predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika.

Povod za održavanje sastanka je vezan uz donošenje Akcijskog plana unapređenja sustava socijalne skrbi, izradu novog Zakona o socijalnoj skrbi te aktualno stanje u ovoj djelatnosti.

Situaciju smatramo žurnom zbog izraženog nezadovoljstva stručnih i drugih radnika u ovoj djelatnosti, odnosno članova Radne skupine za donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi bez uvažavanja prijedloga korisnika i stručnjaka. Navedenim dokumentima planira se još veća centralizacija sustava što je suprotno europskim strateškim dokumentima, ali i stavovima naše stručne prakse koja se godinama zalaže za poboljšanje kvalitete socijalnih usluga, veću dostupnost prava i mogućnost pravovremene i kvalitetne zaštite najranjivijih građana naše zemlje.

O ključnim problemima djelatnosti socijalnog rada i socijalne skrbi do sada smo nekoliko puta razgovarali s ministrom Aladrovićem i njegovim suradnicama na sastancima koji su održani u ožujku, travnju i svibnju ove godine. Tada je dogovorena daljnja suradnja uz obećanje ministra da će razmotriti prijedloge stručne prakse.

Međutim, na sastanku Radne skupine za donošenje Zakona o socijalnoj skrbi održanom dana 01.06.2021. godine prezentiran nam je dokument kojim su odbijeni ključni prijedlozi strukovnih organizacija socijalnih radnika, ali i predstavnika Studija za socijalni rad i različitih organizacija civilnog društva koje promiču prava osoba s invaliditetom.

Ovakav pristup nameće pitanje kako resorno ministarstvo planira provesti važne promjene/reforme u sustavu socijalne skrbi bez podrške naših korisnika, akademske zajednice i ključnih strukovnih organizacija, odnosno stručnjaka koji obavljaju ovu djelatnost?

Uvažajući inicijative brojnih članova Hrvatske udruge socijalnih radnika i Hrvatske komore socijalnih radnika, naših kolega i suradnika kao i ozbiljnost nastale situacije, molimo Vas da se osobno uključite i svojim autoritetom i ovlastima doprinesete da promjene koje je potrebno unijeti u sustav socijalne skrbi budu uspješne, dobro ciljane, dugoročno održive i u interesu najranjivijih građana naše zemlje prema kojima imamo profesionalnu i građansku odgovornost.

S poštovanjem,

Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika
Antun Ilijaš, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika

DOPIS