Naslovnica Aktualnosti

X. konferencija socijalnih radnika “Drugi i drugačiji”

0 5641

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radu X. konferencije socijalnih radnika koja će se održati u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2019. godine. Ovogodišnju konferenciju posvetit ćemo temi različitosti kojih smo na individualnoj, društvenoj i globalnoj razini sve više svjesni. U posljednjih nekoliko godina Europa se suočava s intenzivnim migracijama stanovništva koje dolazi izvan njezinih granica, što dovodi temu različitosti u fokus politike, gospodarstva i općenito međuljudskih odnosa. Osim kulturoloških razlika koje su s migracijama postale izrazitije, sve više se počelo pridavati pažnje i drugim različitostima među ljudima kao što su nacionalna, etnička i vjerska pripadnost, dobne, spolne, rodne i reproduktivne različitosti, socioekonomske, različitosti, razlike u zdravstvenom statusu i druge. Različitosti navedenih manjinskih grupa ponekad kod većinske skupine mogu izazvati osjećaje straha od drugačijeg i nepoznatog, osjećaj nesigurnosti te kod nekih osjećaj netrpeljivosti. Upravo zato je o temi različitosti važno govoriti, raspravljati i učiti kako živjeti s njima.

Profesija socijalnog rada nije vrijednosno neutralna, već vrlo jasno promiče pravo na različitosti. Jedna od ključnih vrijednosti navedenih u Etičkom kodeksu socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske je poštivanje individualnih i grupnih različitosti u načinu života i drugih obilježja različitih pojedinaca i grupa s kojima socijalni radnici/e rade. U skladu s tim su i druge vrijednosti profesije socijalnog rada poput poštivanja dostojanstva i vrijednosti svakog pojedinca, poštivanja načela samoodređenja i promicanja humanizma. U svakodnevnom profesionalnom radu socijalni radnici se također susreću s izazovima koji su rezultat rada na rješavanju problema korisnika koji dijelom proizlaze iz njihove različitosti. Socijalni rad s tim problemima zahtijeva djelovanje na više razina, od rada s pojedincem, grupama, zajednicom i širim društvenim kontekstom.

Stoga ćemo konferenciju Drugi i drugačiji posvetiti temi različitosti koja je jedna od globalnih tema današnjeg društva, te iako oduvijek prisutna u profesiji socijalnog rada, u sadašnjem trenutku donosi nove stručne izazove o kojima ćemo imati priliku zajedno raspraviti. Konferencija je namijenjena domaćim i inozemnim stručnjacima te svima onima koji se u svome profesionalnom djelovanju dotiču teme različitosti među ljudima – „drugih i drugačijih“.

TEMATSKA PODRUČJA

 1. Kulturni identiteti i kulturalna kompetentnost

Tematsko područje bavi se promišljanjem obilježja kulturne pripadnosti, uočavanjem kulturnih različitosti, dimenzijama kulturnog identiteta te različitim strategijama kako se ljudi nose s kulturnim razlikama. Posebno će biti značajno u okviru ovog područja progovoriti o kulturalnoj kompetentnosti socijalnih radnika te kompetentnosti institucija koje integriraju kulturalno osjetljivu praksu.

 1. Diskriminacija, predrasude i stavovi prema drugima i drugačijima

U okviru tematskog područja pozivaju se autori da predlože radove koji se bave stavovima, stereotipima i predrasudama prema različitim društvenim skupinama. Posebno su dragocjena iskustva iz prakse kao i podaci empirijskih istraživanja i analize statističkih pokazatelja te radovi koji daju uvid u iskustva i doživljaje pripadnika društvenih skupina kroz kvalitativan pristup.

 1. Praksa socijalnog rada koja uvažava različitosti

Socijalni rad svojom praksom pridonosi senzibilizaciji društva i profesije za različite društvene skupine te promiče ljudska prava. Radovima u ovom tematskom području želimo potaknuti razmjenu primjera dobre prakse, promociju djelotvornih metoda i tehnika te inovativnih pristupa koji će promovirati i osnaživati socijalni rad osjetljiv na društvene i kulturne različitosti.

 1. Politike prema drugima i drugačijima

U okviru tematskog područja promišljati će se o javnim politikama i zakonskim okvirima, njihovom značaju za položaj različitih društvenih grupa te mogućnostima zagovaračke prakse u socijalnom radu. Javne politike i zakonski propisi mogu biti izvor diskriminacije bilo kroz sadržaj samih propisa, bilo kroz praksu da se zakoni ne provode na ravnopravnoj i pravednoj osnovi. S druge strane, zagovaračka praksa i promjene pravnog okvira na međunarodnoj, nacionalnoj ili lokalnoj razini mogu u značajnoj mjeri unaprijediti ljudska i socijalna prava. Autori su pozvani da svojim sudjelovanjem daju kritički doprinos, promiču zagovaračke prakse u kojima sudjeluju ili naglase pozitivne trendove javnih politika.

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA
Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • prilikom svih oblika izlaganja potrebno je da se autori drže zadanih tematskih područja odnosno teme konferencije

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@husr.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

Službeni jezik konferencije je hrvatski.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.7. 2019. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.7. 2019.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2019.

OSOBA ZA KONTAKT
Cvita Šimić
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 758
mob: 098 229 167
e-mail: husr@husr.hr

KOTIZACIJA
Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.
U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije s PDV-om:

Uplate od 15.9.2020. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.100,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije

 

Jednodnevna kotizacija 800,00 kn

 

Jednodnevna kotizacija ne uključuje sudjelovanje na svečanoj večeri.
Uplate idu na račun HUSR-a otvoren u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR4323600001101561472

ORGANIZATOR
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR
Vanja Branica, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Marijana Dumančić, Tatjana Katkić Stanić, Marijana Kletečki Radović, Nataša Koražija, Ana Opačić

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Snježana Bubenik, Meri Gatin, Štefica Karačić, Vjeka Marijan Avakumović, Snježana Puškadija, Cvita Šimić, Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Sheraton, Zagreb

REZERVACIJA SMJEŠTAJA
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, 52 000 Pula
fax: +385 (0)52 217 644
tel: +385 (0)52 223 400
mob: +385 (0)91 444 00 46
e-mail: natasa@ati.hr

OBRAZAC ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA PREUZMITE OVDJE
Za sve eventualne upite u vezi smještaja molimo da se obratite na navedene kontakte agencije.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE
Popunjeni obrazac molimo poslati na adresu HUSR-a:
HUSR, Draškovićeva 27, 10 000 Zagreb
fax:+385 (0)1 4550 757
e-mail: husr@husr.hr
IBAN: HR4323600001101561472