Priopćenje: Povreda etičkog kodeksa socijalnih radnika

1880

Povreda etičkog kodeksaPotaknuti događajima vezanim uz sprečavanje socijalnih radnika/ca u izražavanju svog aktivizma, s ciljem ukazivanja na zabrinjavajući položaj socijalnih radnika/ca u sustavu socijalne skrbi, ali i unutar drugih sustava, Hrvatska udruga socijalnih radnika oglašava se ovim priopćenjem.

U posljednje vrijeme sve češće svjedočimo pritiscima na socijalne radnike/ce od strane poslodavaca prilikom zalaganja za svoja profesionalna prava .

Nedavni pokušaj socijalnih radnika/ca da djeluju aktivistički i ukažu na nepovoljan položaj naše profesije u sustavu socijalne skrbi i općenito u društvu, završio je pritiscima od strane poslodavca s ciljem sprečavanja takvog izražavanja i djelovanja socijalnih radnika u okviru udruge socijalnih radnika.

Ovim putem želimo izraziti zabrinutost i upozoriti da je time prekršen Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika koji obvezuje sve socijalne radnice i socijalne radnike u Republici Hrvatskoj neovisno o njihovom članstvu u strukovnom udruženju, ali i poslodavce koji imaju pravo i dužnost voditi se odredbama ovog dokumenta.

Sprječavanjem aktivizma socijalnih radnika prekršena je odredba Etičkog kodeksa o obvezi Promicanja pozitivnih socijalnih promjena prema kojoj: Socijalne radnice i socijalni radnici svojim djelovanjem trebaju promicati pozitivne socijalne promjene koje će pridonijeti tome da se nepovoljne situacije na razini društva promijene osobito na korist onih koji su u društvu najugroženiji.

Takvim postupanjem poslodavaca povrijeđena je i odredba vezana uz Utjecaj na političko-pravno društveno uređenje, prema kojoj: Socijalne radnice i socijalni radnici predlažu i poduzimaju inicijative u području zakonodavstva i socijalne politike koje su u interesu korisnika i korisnica i profesionalne zajednice.

Hrvatska udruga socijanih radnika osuđuje ovaj i svaki drugi pokušaj poslodavaca u sprečavanju aktivizma socijalnih radnika/ca te izražava svoju apsolutnu podršku kolegicama i kolegama koji postupaju u skladu sa svojom savjesti i svojim profesionalnim integritetom kako bi ukazali na probleme s kojima se suočava naša profesija.
Molimo sve kolegice i kolege koji imaju takva iskustva da o tome izvijeste strukovnu udrugu kako bi se zajedno založili za zaštitu naših prava i interesa profesije .

Zbog činjenice da događaj koji je potaknuo ovo priopćenje nije izoliran slučaj pozivamo poslodavce da se upoznaju s Etičkim kodeksom socijalnih radnica i socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj www.husr.hr i da omoguće socijalnim radnicima profesionalno djelovanje u skladu s Kodeksom struke i drugim pozitivnim propisima.

SOCIJALNI RADNICI IMAJU PRAVO I OBVEZU JAVNO DJELOVATI I UKAZIVATI NA POTREBU ZA PROMJENAMA KOJE SU U INTERESU PROFESIJE I NJIHOVIH KORISNIKA.

Hrvatska udruga socijalnih radnika