Održana redovita godišnja skupština HUSR-a

1457

Hrvatska udruga socijalnih radnika održala je redovitu godišnju skupštinu 15.10.2014. godine s početkom u 18 sati u hotelu Antunović.

Na Skupštini je raspravljen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva
 3. Izvještaj Verifikacijskog povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 5. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblje ( predsjednica HUSR-a)
 6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju ( tajnica HUSR-a)
 7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a ( predsjednica Nadzornog odbora )
 8. Izvješće Etičkog povjerenstva ( predsjednica povjerenstva )
 9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju
 10. Rasprava i usvajanje izvješća
 11. Usvajanje Pravilnika o dodjeli nagrada za socijalni rad
 12. Odluka o raspodjeli članarina
 13. Razno
 14. Zatvaranje Skupštine

OVDJE možete preuzeti izvješće o radu HUSR-a u 2013. godini.