Udruga socijalnih radnika Zadar obilježila Svjetski dan socijalnog rada stručnim skupom

Udruga socijalnih radnika Zadar obilježila je Svjetski dan socijalnog rada organizacijom stručnog skupa u Kneževoj palači koji je održan 21. ožujka. Sukladno ovogodišnjoj temi „Dijelimo život u zajednici: transformativna uloga socijalnog rada“ izlagači iz 6 socijalnih ustanova s područja Zadarske županije predstavili su primjere dobre prakse te izazove u području socijalnog rada zainteresiranoj publici:

Ljiljana Fabac, mag. soc. rada (Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Zadar):
Usluga socijalnog mentorstva – mogućnosti i izazovi

Ivana Bačić, mag. soc. rada i Mirjana Kostić, dipl. soc. radnica (Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Benkovac):
Projekt psihosocijalne pomoći i podrške roditeljima djece s poteškoćama u razvoju

Josipa Radas, mag. soc. paed. i Josipa Vidov, mag. soc. rada (Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar):
Primjeri dobre prakse deinstitucionalizacije u Centru za pružanje usluga u zajednici Zadar

Jelena Milin, dipl. soc. radnica i Katarina Bašić, dipl. soc. radnica (Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire):
Socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi

Marija Stošić Miočić, mag. psych., Dora Knežević, mag. psych. i Zrinka Popov, asistent u organiziranom stanovanju (Dom za odrasle osobe Zemunik):
Niste sami i Život u susjedstvu

Vesna Dujić, dipl. soc. radnica (Dom za odrasle osobe Sv. Frane):
Transformacija usluga u Domu Sv. Frane

 

GALERIJA SLIKA