Trening trenera za osnaživanje osoba koje pružaju psihosocijalnu podršku i podršku mentalnom zdravlju (MHPSS) djeci i obiteljima u kriznim situacijama

147

Hrvatska udruga socijalnih radnika, kao provedbeni partner Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, u okviru programa „Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici“ organizirala je trening trenera za osnaživanje osoba koje pružaju psihosocijalnu podršku i podršku mentalnom zdravlju (engl. mental health and psycho-social support – MHPSS) djeci i obiteljima u kriznim situacijama.

Trening trenera jedna je od aktivnosti sveobuhvatnog regionalnog humanitarnog programa Središnjeg državnog tajništva za migracije Vlade Švicarske Konfederacije i Regionalnog ureda UNICEF-a za Europu i Središnju Aziju „Podrška djeci izbjeglicama i migrantima u procesu integracije u zemljama EU“. U Republici Hrvatskoj provodi ga Ured UNICEF-a za Hrvatsku u partnerstvu s mnogobrojnim partnerima, uključujući Hrvatsku udrugu socijalnih radnika. Program se provodi od prosinca 2022. do veljače 2024. godine u 6 zemalja Europske unije kao odgovor na kriznu situaciju uzrokovanu ratom u Ukrajini. Cilj je podržati vlasti i druge dionike u zemljama EU-a u koje dolaze ukrajinska djeca izbjeglice i njihove obitelji te ojačati mehanizme, sustav, usluge i infrastrukturu za bolji odgovor na potrebe i prava djece izbjeglica i migranata iz Ukrajine i drugih zemalja. U okviru programa, Hrvatska udruga socijalnih radnika već je  provela seriju webinara za voditelje mjera obiteljsko-pravne zaštite o tome kako raditi s traumatiziranom djecom i osobama koje brinu o njima, uključujući raseljenu djecu i osobe koje brinu o djeci iz Ukrajine.

Tijekom obuke za stručnjake iz sustava socijalne skrbi uočio se nedostatak primarnih pravovremenih i kvalitetnih MHPSS usluga u zajednici i obitelji.  Stoga je potrebno ojačati osnovna znanja i vještine MHPSS-a ključnog osoblja na prvoj liniji koje radi s djecom i osobama koje brinu o djeci u kriznim situacijama. U tu svrhu angažiran je međunarodni stručnjak kako bi se, prvo, prilagodio Globalni tečaj o mentalnom zdravlju i psihosocijalnoj podršci djeci i osobama koje brinu o djeci u kriznim situacijama u hrvatskom kontekstu, a drugo, za provođenje obuke trenera do 28 stručnjaka iz sustava socijalne skrbi, javnog zdravstva, obrazovanja, unutarnjih poslova i organizacija civilnog društva koji će imati sposobnost i vještine za daljnji prijenos znanja, čime će se povećati dostupnost MHPSS usluga u svojim zajednicama tijekom kriznih situacija. 

Prema međunarodnim IASC smjernicama, MHPSS u kriznim situacijama obuhvaća bilo koju vrstu lokalne ili vanjske podrške koji ima za cilj zaštititi ili promovirati psihosocijalnu dobrobit i/ili prevenirati teškoće i zaštititi mentalno zdravlje. Kako su vrste društvenih i psiholoških problema s kojima se ljudi susreću u slučajevima humanitarnih kriza vrlo raznoliki, mentalno zdravlje i psihosocijalni problemi u kriznim situacijama obuhvaćaju daleko više nego npr. iskustvo traume ili posttraumatskog stresnog poremećaja.

Cilj treninga bio je prenošenje vještina i alata trenerima koji bi dalje osnaživali stručnjake u različitim sektorima koji pružaju prvu podršku ljudima pogođenim kriznom situacijom u teškim životnim okolnostima. Osposobljeno je 28 trenera psiho-socijalnih pomagačkih struka iz različitih područja djelatnosti za osnaživanje šireg kruga osoba koje sudjeluju u intervencijama u slučaju krizne situacije. Namjera je ovog treninga bila da se sudionicima osiguraju konkretni alati, znanja i vještine za uspostavljanje protokola koji su u krizama većih razmjera znatno drugačiji. Krajnji cilj ove obuke je jačanje sposobnosti pomagača za neposredan rad s roditeljima i drugim osobama koje brinu o djeci koja se suočavaju s dugoročnim učincima traumatizacije i krize.

Dodatno, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj kao dio pripreme za reagiranje u kriznim situacijama u 2024. godini planira objaviti javni poziv za partnerstva za djelovanje u kriznim situacijama (engl. contingency partnership) uključujući i za MHPSS područje, ali i nastavlja provoditi različite programe kroz koje će treneri također moći dalje koristiti usvojena znanja i vještine.

Trening trenera u trajanju od 5 dana organizirao se kroz dva ciklusa (3+2 dana).

Prvi dio treninga trenera održan je od 24. – 26. siječnja 2024. u prostorijama Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb, Nazorova 49 od 9.00 do 17.30, a drugi dio treninga trenera održan je 12. i 13. veljače 2024. u prostorijama UNICEF-a, Radnička 41, Zagreb od 8.30 do 16.30.

Voditelj edukacije – Vitalii Klymchuk, MHPSS savjetnik UNICEF-a

Edukacija je održana na engleskom jeziku i bodovana je od strane strukovnih udruga.

Kriteriji za prijavu sudionika bili su:

  • psiho-socijalna pomagačka struka (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator i stručnjaci u području zaštite mentalnog zdravlja),
  • posjedovanje iskustva i vještina u prenošenju znanja (dodatne edukacije i vještine),
  • motivacija i mogućnost repliciranja obuke u sustavima/organizacijama u kojima rade,
  • poznavanje engleskog jezika (radionice su bile interaktivne te je sudionicima bio omogućen simultani prijevod).

 

PROGRAM MHPSS I. dio
PROGRAM MHPSS II. dio

GALERIJA SLIKA