Stručni skup “Socijalni rad kroz vrijeme” Prelog, 21.3.2024.

Poštovani,
Društvo socijalnih radnika Međimurja, povodom Svjetskog dana socijalnog rada, organizira (kao i svake godine) – stručni skup. Ove godine naziv stručnog skupa je “Socijalni rad kroz vrijeme”, koji će se održati u Prelogu, dvorani Poduzetničkog centra, u trajanju od 8.30 do 15. 00 sati.

POZIV
PROGRAM

Za DSRM
Renata Sever, dipl. soc. radnica