Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici – seminar za voditelje mjera stručne pomoći Istarska županija – II. ciklus

37

 

U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija II. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Istarske županije.

Trenerice Davorka Belošević i Ljubica Ivković Šimić održale su edukaciju za voditelje mjera 19. i 20. siječnja 2024. u Dječjem domu Ruža Petrović u Puli u trajanju od 9.00 do 17.00 sati.

GALERIJA SLIKA