Očitovanje Ureda pravobraniteljice za djecu u vezi inicijative za zapošljavanje socijalnih radnica/ka u osnovnim i srednjim školama

264

Poštovana gospođo Pirnat Dragičević,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je Vaš dopis (KLASA: DPR-028-08/23-02/0091, URBROJ: 134-23-3, od 3. srpnja 2023. godine) kojim ste izvijestili Ministarstvo o sastanku Ureda pravobranitelja za djecu s predstavnicima Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika skrbi i Pravnog fakulteta u Zagrebu — Studijskog centra socijalnog rada na temu zapošljavanja socijalnih radnica/ka u osnovnim i srednjim školama. Također, predlažete uvrstiti socijalnog radnika kao stručnog suradnika u školi s ciljem osiguravanja ranog prepoznavanja i prevencije socijalnih rizika — vršnjačkog i obiteljskog nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja, siromaštva i socijalne isključenosti, kao odgovora na suvremene socijalne rizike i postavljanje okvira za pružanje pravovremenih i integriranih usluga za djecu. Nadalje, predlažete da se u novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u odnosu na čl. 100 st. 4. postojećeg Zakona, uz pedagoga, psihologa, knjižničara, magistra edukacijske rehabilitacije, magistra logopedije, magistra socijalne pedagogije, uvrsti i socijalni radnik odnosno magistar socijalnog rada/magistar socijalne politike kao stručni suradnik u školskoj ustanovi. Na temelju uvida u navedeni podnesak, a kojim tražite reguliranje statusa socijalnog radnika u sustavu odgoja i obrazovanja, očitujemo se kako slijedi ..

Očitovanje Ureda pravobraniteljice za djecu u vezi inicijative za zapošljavanje socijalnih radnica-ika u osnovnim i srednjim školama (pdf, 3.6MB)