Poziv na Izbornu skupštinu HUSR-a

61

Poštovani,

pozivamo vas na sjednicu Izborne Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja će se održati hibridno dana 12. prosinca 2023. godine u Hotelu Academia u Zagrebu, Tkalčićeva 88 s početkom u 13.00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvorenje Skupštine

 2. Izbor Radnog predsjedništva, verifikacijskog povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

 3. Izvještaj Verifikacijskog povjerenstva/utvrđivanje kvoruma Skupštine

 4. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne Skupštine HUSR-a

 5. Usvajanje predloženog dnevnog reda

 6. Izvješće o radu HUSR-a u proteklom razdoblju ( predsjednica HUSR-a)

 7. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju i prijedlog financijskog plana za 2024.godinu (tajnica HUSR-a)

 8. Izvješće Nadzornog odbora ( predsjednica Nadzornog odbora)

 9. Izvješće Etičkog povjerenstva ( predsjednica Etičkog povjerenstva)

 10. Rasprava i usvajanje izvješća o radu tijela HUSR-a i financijskog plana za 2024. godinu

 11. Izvješće regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju

 12. Davanje razrješnice tijelima HUSR-a

 13. Izbor Izbornog povjerenstva

 14. Utvrđivanje liste kandidata za tijela HUSR-a

 15. Potvrđivanje članova Upravnog odbora u skladu s Statutom

 16. Predstavljanje kandidata za Nadzorni odbor i Etičko povjerenstvo

 17. Predstavljanje kandidata za Likvidatora HUSR-a

 18. Predstavljanje kandidata za predsjednika/icu HUSR-a uz utvrđivanje postojanja Plana i programa rada i podrške 3 regionalne udruge članice u skladu sa člankom 28. Statuta HUSR-a

 19. Izbor kandidata za tijela HUSR-a

 20. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja

 21. Potvrđivanje izabranih kandidata

 22. Riječ novoizabranog/e predsjednika/ice HUSR-a

 23. Razno

 24. Zatvaranje Skupštine

Delegatima koji će sudjelovati na Izbornoj Skupštini HUSR-a će pravovremeno biti dostavljeni materijali za rad Skupštine.

S poštovanjem, PREDSJEDNICA HUSR-a
Štefica Karačić, dipl.socijalna radnica

POZIV