Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici – seminar za voditelje mjera stručne pomoći – Sisačko-moslavačka županija – I. ciklus

U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija I. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Sisačko-moslavačke županije.

Treneri Medina Jović i Oliver Sikaček održali su edukaciju za voditelje mjera 26. – 28. listopada 2023. u Hrvatskom zavodu za socijalni rad – PU Sisak u trajanju od 9.00 do 17.00 sati.

Programski tim:
prof. dr. sc. Marina Ajduković, Štefica Karačić i prof.dr. sc. Branka Sladović Franz

 

GALERIJA SLIKA