Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici – seminar za voditelje mjera stručne pomoći – Koprivničko-križevačka i Varaždinska županija – I. ciklus

U sklopu projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici održana je edukacija I. ciklusa voditelja mjera stručne pomoći roditeljima s područja Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije.

Trenerice Alenka Bilić i Sonja Patrčević održale su edukaciju za voditelje mjera 26. – 28. listopada 2023. u Hrvatskom zavodu za socijalni rad – PU Koprivnica u trajanju od 9.00 do 17.00 sati.

Programski tim:
prof. dr. sc. Marina Ajduković, Štefica Karačić i prof.dr. sc. Branka Sladović Franz

 

GALERIJA SLIKA