XII. Konferencija socijalnih radnika 22.5. – 24.5.2023. Terme Tuhelj – ZAKLJUČCI

513

Pregled realiziranih sadržaja Konferencije:

  • 3 plenarna predavanja
  • 2 plenarna okrugla stola
  • 5 radionica
  • 13 poster prezentacija
  • 11 sekcija s 43 prezentacije

Zabavni sadržaj:

  • PUB KVIZ SOCIJALNIH RADNIKA
  • Kazališna predstava

Preliminarni zaključci Konferencije objedinjeni su prema tematskim podučjima

Umijeće – Struktura socijalnih rizika se ubrzano mijenja, a socijalni_e su radnici prvi koji imaju uvid u teškoće s kojima se pojedinac, obitelji i društvo nose, a posebice oni najranjiviji. Isto je vidljivo u prikazima dobre prakse koji otvaraju uvid u nove trendove i inovacije prilagođene potrebama korisnika, na čemu treba temeljiti daljnji razvoj socijalnih usluga.

Struka se otvara prema novim iskustvima, kreativnosti i primjeni širokog spektra metoda i alata za stručni rad. Stoga je potrebno u cjeloživotno obrazovanje uvrstiti teme edukacije za rukovodeći kadar, edukacije mentora, komunikacije u kriznim situacijama, skrbi za starije po principima refleksivnog učenja.

Važno je daljnje ulaganje u izgradnju suradničkog i etičnog odnosa medija prema struci i korisnicima. Medijske kanale koristiti za prikaz pozitivnih primjera iz prakse socijalno rada.

Znanost – sve je više istraživanja prakse i za praksu na temelju kojih je moguće pokretati zagovaranje prava korisnika, iniciranje socijalnih akcija i umrežavanje. S time u vezi potrebno je nastaviti započete aktivnosti zagovaranja vraćanja socijalnih radnika u sustav obrazovanja, kao i jačanje uloge i statusa socijalnog radnika u zdravstvu. Time će se osnažiti i razviti profesionalno djelovanje s ciljem prevencije socijalnih rizika i rješavanja problema na razini pojedinca, obitelji i zajednice.

Etika i estetika – zamjetno je sve intenzivnije propitivanje vlastitog profesionalnog identiteta i odgovornosti s tendencijom redefiniranja, osvještavanja stigme i autostigme.

Zbog promjene načina na koji se donose socijalne politike nužna je veća uključenost socijalnih radnika/ca u sam proces donošenja socijalnih politika, a kako bi one bile inkluzivne, utemeljene na dokazima i u skladu s dugoročnim ciljevima održivog razvoja. Tzv. policy praksa sastavni je dio profesionalnih odgovornosti socijalnih radnika/ca te proizlazi iz etičkog kodeksa, koji traži veći angažman kako bi kao struka doprinijeli socijalnoj pravdi i općenito unaprijedili (socijalna) prava.

Naša profesionalna stvarnost zahtjeva fleksibilnost i inovativnost koje uključuju odgovornost na osobnoj, odnosnoj i društvenoj razini, sinergijsko djelovanje, multidisciplinarnost i trajno stručno usavršavanje.

Iz prikupljenih osvrta i povratnih informacija sudionika i predavača na provedene sadržaje zaključujemo da je XII. Konferencija socijalnih radnika pod nazivom „Umijeće, znanost, etika i estetika socijalnog rada“ omogućila razmjenu iskustava dobre prakse uz propitivanje vlastitih profesionalnih izazova u svakodnevnom djelovanju, kao i učenje te profesionalno osnaživanje za nove izazove.

GALERIJA SLIKA