XII. Konferencija socijalnih radnika 22.5. – 24.5.2023. Terme Tuhelj – ZBORNIK SAŽETAKA

570

Drage kolegice i kolege, dragi prijatelji,

zadovoljstvo nam je susresti se po dvanaesti put na godišnjoj konferenciji socijalnih radnika koja se održava od 22. do 24. svibnja 2023. godine u Hotelu Well, Terme Tuhelj. Promišljajući temu koju ćemo staviti u fokus krenuli smo od pitanja: zašto volimo socijalni rad? Zbog neposrednog kontakta s korisnicima koji nam se obraćaju? Zbog kreativnosti, mogućnosti da pomognemo ljudima u nevolji i mijenjamo svijet oko sebe? Zbog dinamičnosti, nepredvidljivosti, suradnje i širine koju omogućuje? Zbog prilika koje nam otvara da u holističkoj profesiji integriramo različite interese i sposobnosti koju kao profesionalna zajednica imamo? Konferencija je prilika da promislimo što iz baštine socijalnog rada želimo i trebamo ponijeti u budućnost i imamo li jasnu ideju što ne želimo (p)ostati? Razlozi su za svakoga različiti, no kada o socijalnom radu govorimo kao o pozivu, implicitno podrazumijevamo ljubav i snažnu unutarnju motivaciju. Istovremeno, voljeti socijalni rad ne znači da uvijek volimo biti socijalni radnici. Bremenita stvarnost u kojoj živimo i sustavi u kojima djelujemo nerijetko otežavaju iskazivanje punog potencijala ove profesije, pa čak i u bitnome negiraju njegovu misiju i načela. No i u takvim otežanim okolnostima socijalni rad opstaje i socijalni radnici ne odustaju od svoje profesije.

Cilj ove konferencije jest ukazati na sve snage socijalnog rada i njegove temeljne dimenzije. Kroz ukupno tri plenarna izlaganja dotaknut ćemo se suodnosa socijalnog rada i javnopolitičkog djelovanja, odgovornosti kako one osobne tako i one društvene te primjera dobre prakse socijalnog rada. Plenarnom panel raspravom želi se potaknuti aktivna participacija socijalnih radnika u društvenom prostoru, a okruglim stolom progovoriti o aktivnostima usmjerenim poboljšanju socijalne uključenosti beskućnika u život zajednice. Osim toga, kroz pet radionica, 13 poster prezentacija i 44 izlaganja u fokusu je profesija i socijalni radnici koji u svojoj praksi radeći s različitim skupinama korisnika u cjeloživotnoj perspektivi doprinose umijeću, znanosti, etici i estetici profesije, neovisno o tomu kakve su okolnosti u sustavima u kojima socijalni radnici djeluju ili široj društvenoj zajednici. Prezentacijama se prikazuju primjeri dobre prakse, specifičnosti rada u pojedinim sustavima od dominantno socijalne skrbi do zdravstvenog sustava i područja nevladinih organizacija te s različitim skupinama korisnika od djece do osoba starije životne dobi koji se susreću s različitim psihosocijalnim rizicima. Nekoliko sekcija i radionica posvećeno je i etici te estetici same profesije te onom esencijalnom, uspostavi odnosa s korisnikom.

U okviru ove konferencije želimo donijeti zaključke o tome što profesiju socijalnog rada čeka u budućnosti, koje su to nove paradigme i koja su to znanja i vještine budućnosti. U vremenima višedimenzionalnih kriza želimo donijeti i važne preporuke kako da socijalni rad bude otpornija profesija i kako da svoje kapacitete usmjeri prema vlastitoj transformaciji kako bi se prilagodila na novo razdoblje u svijetu nesigurnosti i kriza.

Nadamo se da će predloženi program konferencije doprinijeti sadržajnoj razmijeni ideja, donošenju zaključaka te profesionalnom razvoju i osnaživanju socijalnih radnika za daljnji rad i stručnu kreativnost potrebnu u svakodnevnom radu.

ZBORNIK SAŽETAKA