XII. konferencija socijalnih radnika 22.-24.5.2023. TERME TUHELJ

2864

22. – 24.5.2023., Hotel WELL, TERME TUHELJ,Ul. Ljudevita Gaja 4, 49215, Tuheljske Toplice

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na XII. Konferenciju socijalnih radnika koja će se održati od 22. do 24. svibnja 2023. godine u Hotel Well,Terme Tuhelj.

Poziv na XII. Konferenciju socijalnih radnika želimo započeti s pitanjem zašto volimo socijalni rad? Zato što ostvarujemo neposredan kontakt s korisnicima koji nam se obraćaju i pomažemo ljudima u nevolji? Zato što možemo biti kreativni i mijenjati svijet oko sebe? Zato što radimo dinamičan, nepredvidljiv posao koji nas upućuje na suradnju sa različitim dionicima? Zato što nam nudi prilike da u holističkoj profesiji integriramo različite interese i sposobnosti koju kao profesionalna zajednica imamo?

Razlozi su za svakoga različiti, no kada o socijalnom radu govorimo kao o pozivu, implicitno podrazumijevamo ljubav i snažnu unutarnju motivaciju. Istovremeno, voljeti socijalni rad ne znači da uvijek volimo biti socijalni radnici. Bremenita stvarnost u kojoj živimo i sustavi u kojima djelujemo nerijetko otežavaju iskazivanje punog potencijala ove profesije, pa čak i u bitnome negiraju njegovu misiju i načela. No i u takvim otežanim okolnostima socijalni rad opstaje i socijalni radnici ne odustaju od svoje profesije.

Cilj ove konferencije jest ukazati na sve snage socijalnog rada i njegove temeljne dimenzije. Na taj način želimo u fokus staviti profesiju i sve socijalne radnike i druge stručnjake bliske socijalnom radu koji svakodnevno jačaju profesiju u njenoj praksi ili umijeću, znanosti, etici i estetici, neovisno o tomu kakve su okolnosti u sustavima u kojima socijalni radnici djeluju ili široj društvenoj zajednici. Upravo će te četiri dimenzije: umijeće, znanost, etika i estetika socijalnog rada, biti glavne teme Konferencije.

U prvoj dimenziji UMIJEĆA želimo progovoriti o onome što čini dobru praksu i profesionalnog socijalnog radnika. Uključene su sljedeće podteme:

 • Inovativna praksa u socijalnom radu, socijalne inovacije i nova područja socijalnog rada
 • Interdisciplinarnost i holistički pristup u socijalnom radu
 • Evaluacija i kako znamo prepoznati dobru praksu
 • Profesionalnost i profesionalno ponašanje u izazovnim okolnostima
 • Standard zanimanja, kompetentnost i profesionalne kompetencije socijalnih radnika
 • Profesionalni i karijerni razvoj kroz edukacije i superviziju u cjeloživotnoj perspektivi
 • Umijeće rukovođenja u socijalnom radu
 • Profesionalni identitet, pripadnost profesionalnoj zajednici i djelovanje strukovnih organizacija

U drugoj dimenziji ZNANOSTI poseban naglasak želimo staviti na dinamičan odnos između socijalnog rada kao profesije i kao akademske discipline pokrivajući sljedeće podteme:

 • Praksa i politike utemeljene u znanosti i dokazima
 • Znanost utemeljena i informirana praksom
 • Akcijska, evaluacijska, participativna i društveno angažirana istraživanja
 • Istraživanja prakse u socijalnom radu
 • Javno zagovaranje osnaženo znanstvenim dokazima
 • Socijalni radnik kao praktičar i kao znanstvenik

Treća dimenzija ETIKE artikulira temeljne vrijednosti i načela kao osnovu socijalnog rada u svim područjima djelovanja. Kroz domenu etike biti će riječi o sljedećim podtemama:

 • Profesionalna etika u kriznim okolnostima
 • Razrješavanje etičkih pitanja i etičkih dilema
 • Etično postupanje u situacijama prakticiranja represivnih postupaka u socijalnom radu
 • Priziv savjesti u socijalnom radu
 • Odnos osobnog i profesionalnog
 • Etički izazovi koje donosi budućnost

Posljednji aspekt jest ESTETIKA socijalnog rada kao ona dimenzija koju se teško definira što jest, ali se češće razumije kao ˝ono nešto˝ u socijalnom radu što nije potkrijepljeno znanstvenim dokazima, procedurama ili zakonskim okvirom. Dimenzija estetike socijalnog rada odnosi se na sve ono što je lijepo, ali i ružno u socijalnom radu, kreativne i transformativne procese, intuiciju i autentičnost u odnosu korisnika i socijalnog radnika. Pod temom estetike biti će uključene sljedeće podteme:

 • Kreativnost i umjetnost u socijalnom radu
 • Snaga odnosa u socijalnom radu kao čimbenika osobne promjene
 • Intuitivno i autentično znanje u socijalnom radu
 • Duhovnost i humanost u socijalnom radu
 • Red i nered u praksi socijalnog rada
 • Slika, ugled i stigma u socijalnom radu
 • Estetika ljepote i estetika ružnoće u socijalnom radu

Pozivamo socijalne radnice i socijalne radnike te sve druge stručnjake iz sustava socijalne skrbi i drugih srodnih sustava da aktivnim sudjelovanjem na Konferenciji pridonesu temama i podtemama konferencije.

 

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI

Sudionici Konferencije mogu aktivno sudjelovati kroz

 • izlaganje (u trajanju do 15 minuta)
 • radionicu (u trajanju do 90 minuta)
 • poster prezentaciju. Izlagači koji prijave poster prezentaciju trebaju biti prisutni uz poster u trajanju od 60 minuta predviđenih u programu za poster sekcije.
 • tematski simpozij (u trajanu do 90 minuta) koji može prijaviti grupa autora sa minimalno 4 različita izlaganja. Sudionici u okviru tematskog simpozija ne moraju dolaziti iz iste organizacije.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Sažeci se prijavljuju na email: husr2023@gmail.com

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica, poster prezentacija ili grupa izlaganja u okviru tematskog simpozija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje i poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti. U sažetku radionice potrebno je opisati planirani program aktivnosti/hodogram te napisati predviđeni broj sudionika radionice. Sažetak za radionicu treba biti najviše (do 300 riječi)
 • Ukoliko grupa sudionika predlaže tematski simpozij, potrebno je svaki od sažetaka oblikovati zasebno prema uputama za izlaganje. Grupa sažetaka u okviru istog simpozija šalju se objedinjeno na e-mail husr2023@gmail.com
 • Svojim sadržajem sažeci za sve oblike sudjelovanja trebaju odgovarati tematskom okviru konferencije i uvodno naznačenim temama i podtemama.

 

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

 

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 5.4.2023.godine.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 20.4.2023.

      ( „rana „kotizacija do 30.4.2023.)

 

Sve važne informacije o XII. Konferenciji socijalnih radnika nalaze se na mrežnoj stranici: http://husr.hr

OSOBE ZA KONTAKT:

Tehnički organizator
PRO PUTUJ d.o.o.
Ivana Alpeza
ivana.alpeza@proputuj.hr
00385 91 21 555 10

Kontakt Hrvatske udruge socijalnih radnika:

Marija Biočić, tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 758
mob: 098 229 167
e-mail: husr@husr.hr

 

REGISTRACIJA SUDIONIKA I PLAĆANJE KOTIZACIJE

Svi se sudionici, bez obzira imaju li izlaganje ili ne, moraju  prijaviti na službenoj web stranici HUSR-a, putem ove poveznice za prijavu.

U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, svečana večera,, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije s PDV-om:

Uplate do 30.4.2023. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 150 EUR 180 EUR Bez kotizacije
Bez izlaganja 180 EUR 210 EUR Bez kotizacije

 

Uplate od 01.5.2023. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 175 EUR 220 EUR Bez kotizacije
Bez izlaganja 220 EUR 250 EUR Bez kotizacije

 

Jednodnevna kotizacija 100 EUR

Jednodnevna kotizacija ne uključuje sudjelovanje na svečanoj večeri.
Fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 Euro.

 

ORGANIZATOR:
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR:
Vanja Branica, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Romana Galić, Marijana Kletečki Radović, Ana Opačić, Dubravka Smolić

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Marija Biočić, Sunčica Dominiković Šafranić, Meri Gatin, Josipa Kamenečki Leljak, Štefica Karačić, Snježana Sitar Smetko, Ljiljana Vrbić. 

MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel WELL, TERME TUHELJ
,Ul. Ljudevita Gaja 4, 49215, Tuheljske Toplice