Supervizija za stručne radnike doma za starije osobe Trnje Zagreb

201

Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022

Supervizija za stručne radnike domova za starije osobe

Supervizijom se stručnjake osnažuje da usvoje nove načine ponašanja u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i sukobima, potiču se nova i kreativna rješenja, te se time prevenira i profesionalno sagorijevanje.

U okviru grupne supervizije stručnih djelatnika Doma za starije osobe Trnje  koju će voditi licencirana supervizorica,Gordana Daniel; coach, dipl. soc. radnica

Područja/fokus supervizijskog rada biti će:

  • korisnik (npr. njegove karakteristike, razumijevanje njegovih potreba, načina funkcioniranja)
  • rad s korisnikom (npr. što pomagač može učiniti da bi pomogao korisniku)
  • sam pomagač/ djelatnik Doma (npr. njegove profesionane kompetencije, vlastite emocije, stavovi, motivacija za rad)
  • međuljudski odnosi
  • radni uvjeti i karakteristike radnog mjesta (npr.podjela odgovornosti, jasnoća zadataka, ciljevi određenih radnji)

Stručni radnici domova za starije osobe suočavaju se s kontinuiranim profesionalnim izazovima koji ponekad mogu utjecati i na timske odnose i timsku dinamiku. Projektom se osigurava razvojno-integrativna te podržavajuće – pomažuća Supervizija.

Prema potrebi grupe uključivati će se i elementi edukativne supervizije za 8 zaposlenika  u domu za starije osobe Trnje u Zagrebu. Planirano je održavanje 6 susreta pod vodstvom stručnog supervizora.

Cilj projekta je unaprijediti ponašanja stručnih radnika u njihovim profesionalnim ulogama, pružiti im podrška u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i sukobima, te prevenirati profesionalno sagorijevanje.

 

GALERIJA SLIKA