Održana prva edukacija za voditelje mjera 23.-24.11.2022. – Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici

Seminar za voditelje mjera stručne pomoći
Osnovni modul

održala se 23. i 24. studenog 2022. u Zagrebu, Radnička cesta 41/7, prostor UNICEF-a

 

Voditelji/ce edukacije: Alma Bernat, Snježana Bubenik, Sanja Helfrih, Tatjana Katkić Stanić, Iva Radić, Marko Štengl

Programski tim: prof.dr.sc. Marina  Ajduković , prof. dr.sc. Branka  Sladović Franz  i Štefica Karačić

 

Održala se prva edukacija za voditelje mjera-osnovni modul u trajanju od 2 dana.

Nakon uvodnog predstavljanja Projekta od strane predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika i voditeljice Programa, Štefice Karačić, koji se provodi  u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.  kao reformska mjera C4.3.R3  „Razvoj usluga u zajednici s ciljem prevencije institucionalizacije“ te  investicije C4.3.R3-I1 Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici, te uvodnog predstavljanja svih sudionika seminara krenulo se sa edukacijom prema predviđenom Planu i Programu.

Edukacija je održana prema unaprijed pripremljenom Programu u vremenskom periodu od 9-17 sati, oba dana edukacije, koji je bio podijeljen u 3 segmenta:

radionica 1 Uloga voditelja mjera u zaštiti dobrobiti djeteta: pravni okvir i standardi postupanja socijalne skrbi  za djecu i
radionica 2 Liste i koncepti procjenjivanja u zaštiti djece za koju se izriču mjere stručne pomoći  je održana prvog dana edukacije,
te radionica 3 Kako motivirati promjenu ponašanja roditelja drugog dana edukacije.

Po završetku edukacije je dogovoreno da će se treći dan edukacije održati u siječnju 2023.godine, u drugoj polovici mjeseca siječnja.

* Nakon završenog stručnog usavršavanja i provjere usvojenog znanja i vještina sudionici će steći licencu za provođenje mjera zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta u sustavu socijalne skrbi kako je to propisano člankom 2. Pravilnika  o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (Narodne novine, 106/14 i 87/22). Pravilnikom je propisano da od 1. rujna 2024. godine voditeljem mjere može biti imenovana osoba koja ima dokaz o završenom stručnom usavršavanju licenciranog programa za voditelja mjere. Također je propisano da stručno usavršavanje može provoditi fizička i pravna osoba koja posjeduje licencu za provođenje programa stručnog usavršavanja za voditelja mjere sukladno propisu kojim se uređuju standardi i postupak licenciranja programa stručnog usavršavanja.

Vjerujemo da će zalaganjem svih uključenih ovaj Program postići svoju svrhu.

Štefica Karačić, voditeljica programa

 

GALERIJA SLIKA