Zaključci i zatvaranje XI. Konferencije socijalnih radnika

430

Sveti Martin na Muri, 16. – 18.5.2022.

Identitet profesije ne možemo i ne želimo svesti na sistematizaciju, normativne procedure i birokratski habitus. Profesiju socijalnog rada danas je potrebno sagledavati u aktualnom društvenom kontekstu neoliberalizma, menadžerizma i marketizacija, budući da se socijalna država sve više isključuje i odvaja od socijalne skrbi. Stoga je od izrazite važnosti poduzimati sve one profesionalne aktivnosti, na svim razinama profesionalnog djelovanja, koje će ublažavati negativne posljedice ovih procesa. Potrebno je utvrditi kako struka i profesija može pritiske, rizike i ograničenja pretvoriti u prilike za napredak i promjene imajući u vidu važnost holističke perspektive i svijest o dualnim pozicijama same profesije.

Oštro se protivimo reorganizaciji i obliku moći socijalnih radnika kako je to predviđeno u posljednjim zakonodavnim izmjenama. Treba nam sustav koji omogućuje „moć s“ umjesto „moć nad“ korisnicima. To podrauzmijeva promišljanje i uporabu različitih metoda manifestaciji te moći, koja ne zazire od pružanja kako izravnog tako i neizravnog oblika otpora. Stoga ne želimo pristajati na održavanje statusa quo ili sudjelovati u štetnim politikama već biti jasno artikuliran glas društvene i stručne kritike.

Svjedočimo reformskim transformacijama koje ne samo da se nisu se pokazale uspješnima nego ih smatramo ugrožavajućima za korisnike sustava socijalne skrbi. Profesiji socijalnog rada treba istinska i smislena promjena radi dobrobiti korisnika i boljeg pravednijeg društva. Znamo da ukoliko želimo unaprijediti znanost i praksu u socijalnom radu nužno je razvijati nove oblike partnerstava. Oni se ponajprije ogledaju u istraživačkim, praktičnim i korisničkim savezima.