XI. konferencija socijalnih radnika 16.-18.5.2022. ˝SOCIJALNI RAD NA PREKRETNICI: IDENTITET, MOĆ I PROMJENA˝

1240

Na ovoj web stranici nalaze se svi aktualni podaci vezano uz održavanje Konferencije socijalnih radnika od 16. – 18. 5. 2022., prijave Sažetaka (rok 27.4.) i Vaše prijave dolaska na konferenciju.

Produljen je rok za ranu kotizaciju do 4.5.2022.
Sve detalje možete pronaći na web stranici ili kontaktirajte tajnicu HUSR-a  na mobitel 098/229167.

Radujemo se Vašem dolasku.