Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: “Zastupanje profesije socijalnog rada i korisnika”

Pozivamo Vas na stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem  na temu “Zastupanje profesije socijalnog rada i korisnika“ koji Udruga socijalnih radnika Osječko-baranjske županije organizira u suradnji s Pravnim fakultetom u Osijeku povodom obilježavanja svjetskog dana socijalnog rada.

Skup će se održati u petak 18. 3. 2022. godine uživo na Pravnom fakultetu u Osijeku, Osijek, S. Radića 13, Dvorana 1 u vremenu od 9:00-13:00 sati.

 

PROGRAM RADA

 9:00 -  9:15 Registracija sudionika
 9:15 -  9:30 Uvodni pozdravi
 9:30 - 10:45 Prof. dr.sc. Miroslav Brkić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka, 
Sveučilišta u Beogradu, Vanjski suradnik Pravnog fakulteta u Osijeku: „Zastupanje profesije socijalnog rada“
10:45 - 11:30 pauza za kavu
11:30 - 12:15 Vlasta Škorak, dipl.soc.radnica, Osječki centar za inkluziju, „Zastupanje osoba s intelektualnim poteškoćama“
12:15 - 13:00 Maja Viduman, dipl.soc.radnica, Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ Osijek:  „Rad zastupnika s osobama s mentalnim poteškoćama“

 

Moderatorica: Anita Barišić, univ.spec.act.soc., Pravni fakultet Osijek

Skup je besplatan za članove Udruge socijalnih radnika Osječko-baranjske županije i ostalih udruga članica HUSR-a, a kotizacija za ostale zainteresirane iznosi 100,00 kn.

Kotizaciju je potrebno uplatiti na IBAN Udruge socijalnih radnika Osječko-baranjske županije HR5723900011100184194.

Ispunjene prijavnice s dokazima o plaćenoj kotizaciji potrebno je poslati do srijede 16. 3. 2022. godine na e-mail Udruge.

Sudjelovanje na skupu bit će prijavljeno strukovnim komorama.

Skup će se održati sukladno važećim epidemiološkim propisima uz potrebno nošenje zaštitnih maski.