Edukacija za stručnjake – CZSS Čakovec i Prelog (UNICEF “Jamstvo za svako dijete”) – održana edukacija i za 2. skupinu 2.12. i 3.12.

U okviru UNICEF-ovog Programa „Jamstvo za svako dijete„ koji se provodi na području Međimurske županije Hrvatska udruga socijalnih radnika kao jedan od partnera programa organizira edukaciju za STRUČNJAKE U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB Čakovec i Prelog.

Edukacija u ukupnom trajanju od 4 dana biti će organizirana u dva modula i u njoj se sudjelovati dvije skupine po 30 sudionika (ukupno 60 stručnih radnika centara za socijalnu skrb).

Edukacije će se realizirati kroz prezentaciju konkretnih tema i održavanje interaktivnih radionica u manjim grupama uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Prvi modul edukacija se održao u prostorijama Učiteljskog fakulteta odsjek u Čakovcu, Ante Starčevića 55, 40000 Čakovec.

Održana edukacija i za drugu skupinu sudionika dana 2.12. i 3.12. godine

Voditeljice edukacije su bile: izv. prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina i izv. prof. Marijana Kletečki Radović

Drugi modul edukacije za iste sudionike planiramo organizirati tijekom veljače 2022. godine o čemu ćemo pravovremeno dostaviti potrebne informacije.

Raspored sudionika u edukaciji definiran je u suradnji s nadležnim CZSS.

Edukacija je prijavljena strukovnim komorama radi bodovanja.