Poziv na godišnju sjednicu Skupštine Udruge socijalnih radnika grada Zagreba i Zagrebačke županije

Poštovani,

pozivamo Vas na godišnju sjednicu Skupštine Udruge socijalnih radnika grada Zagreba i Zagrebačke županije, koja će se održati 16.12.2021. u 15.00-16.00 sati putem putem ZOOM platforme

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Dnevnog reda
  2. Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješće nadzornog odbora o radu ZUSR-a
  4. Financijsko izvješće za 2020/2021. g.
  5. Financijski Plan za 2022.g
  6. Izvješće o radu za 2020/2021.g
  7. Razno

Link sa pripadajućim materijalima će biti poslan 16.12.2021.

Tatjana Katkić Stanić
predsjednica Udruge socijalnih radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije