Potpisan Dodatak ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju kako bi smo mogli održati preostale planirane edukacije (uz obrazloženje i plan odvijanja sljedećih aktivnosti) zatražili smo i dobili odobrenje za produljenje trajanja Projekta  (9.8.2019.-9.2.2021.) “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata” do 9.kolovoza 2021.godine.

Nastavno na navedeno potpisan je Dodatak ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta “OSNAŽIVANJEM STRUČNJAKA DO USPJEŠNE INTEGRACIJE AZILANATA” u okviru fonda za azil,migracije i integraciju, i projekt će se provoditi ukupno 24 mjeseca do 9. kolovoza 2021.godine.

U razdoblju od veljače do kolovoza planiraju se provesti 3 edukacije za stručne radnike (lokacije Zadar, Split, Rijeka), ali u on-line obliku putem Zoom platforme.

Program će ostati većim dijelom u okvirima kako je bilo predviđeno za edukacije koje su održane “uživo” na lokacijama Zagreb, Karlovac, Varaždin,Osijek i  Nova Gradiška.

U on line formi smo uključili u sudjelovanje i program Centar za kulturu dijaloga, kako bi upoznali stručne radnike za projektom kojega provode od 3.2020. “Novi susjedi”, uz Isusovačku službu za izbjeglice”, koja je od samog početka programa uključena kako bi podjelila svoja praktična iskustava iz rada sa navedenom skupinom korisnika.

Nakon provedbe on line edukacije za preostale 3 lokacije, u planu je i realizacija Studijskog putovanja, ali u prilagođenoj formi trenutnim epidemiološkim mogućnostima.

 Prema inicijalnoj ideji predviđeno je bilo studijsko putovanja u Češku u trajanju od 4 dana, stoga se razmatra  mogućnost virtualne posjete nekoj Ustanovi ili ovisno o mogućnostima, posjet drugoj lokaciji u kraćem trajanju.