Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Radne skupine za ..

261

U tijeku je proces osnivanja Radne skupine za izradu nacrta Prijedloga Zakona o lobiranju za čiju je koordinaciju zaduženo Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Također, u tijeku je proces osnivanja Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u cilju implementacije Direktive (EU) 2019/1937  Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.
­
U tu svrhu, potrebno je predložiti predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Radne skupine za izradu nacrta Prijedloga Zakona o lobiranju, te predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrazaca dostupnih na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za:

a) Radnu skupinu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
b) Radnu skupinu za izradu nacrta Prijedloga Zakona o lobiranju

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 7. lipnja 2021.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.