Izvješće s edukacije “Osnaživanje stručnjaka do uspješne integracije azilanata” – Rijeka

Edukacija je održana dane od 26. do 28. travnja 2021. godine u prostorijama Hrvatske udruge socijalnih radnika, Draškovićeva 27 putem Zoom aplikacije zbog epidemioloških mjera.

Na edukaciji je sudjelovalo između 20 i 28 sudionika od toga 27 stručnih radnika Centra za socijalnu skrb i 1 službenik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Dana 26. travnja 2021. godine edukaciju Modula I i II edukaciju su održali Tatjana Brozić Perić i Domagoj Kronstein, a 27. i 28. travnja 2021. Modul III i IV održali su Sanja Helfrih i Nataša Koražija.

Na samom početku edukacije napravljena je početna evaluacija vezana uz osnovna znanja o temama edukacije. Isto tako u početku je prezentiran projekt, predstavljen je način financiranja te partneri u projektu te osnovni cilj edukacije kako pridonijeti boljoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u životu zajednice i pridonijeti njihovom aktivnom sudjelovanju u životu zajednice.

Kroz Modul I i II polaznici su usvojili znanja o pravnom položaju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz osnovne pojmove vezane uz osobe pod međunarodnom zaštitom i prikaz stanja u RH te svijetu. Prava i obveze osoba s međunarodnom zaštitom je uz predavanje participantima prikazan kroz iskustvene radionice rada na pojedinačnim slučajevima. Polaznici su isto tako definirali osnovne stručne kompetencije koje bi koordinator trebao imati te njegova uloga u odnosu na azilante, ali i druge zaposlenike Centra. Osnovni zaključak vezano uz koordinatore da je potrebno ubuduće u sistematizacijama Centara sistematizirati radno mjesto koordinatora te opis i popis poslova.

Kroz rad participanti su isticali različita iskustva u radu s azilantima, a koja su se u najvećoj mjeri odnosila kroz rad u dežurstvu te je najveći broj participanata zapravo imao takva iskustva u radu s ovom populacijom. Nekoliko participanata je u svojim Centrima imenovano za koordinatore, no za sada bez većih iskustava u radu s ovom populacijom. U nekim od Centara je izrađen pisani protokol o postupanju te kompletni pisani materijal koji se koristi u slučaju potrebe, što je svakako za pohvaliti. Zamijećeno je da puno više iskustva u radu s ovom populacijom imaju zapravo zaposlenici Centara za socijalu skrb koji rade na pograničnim područjima.

Kroz  Modul III  participanti su dobili uvid u kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom. Predavanje i radionice su bile odlično prihvaćene od strane participanata, isti su bili cijelo vrijeme aktivni i visoko motivirani. Participanti kroz sudjelovanje iznose osobne primjere iz prakse što uvelike pridonosi i dinamici rada.

Kroz Modul IV  participanti su uz predavanja radili i na studijama slučajeva, aktivno su sudjelovali, uspoređivali sa svojim primjerima iz prakse te postavljali dodatna pitanja. Isto tako povlače se različite usporednice u radu s drugim skupinama korisnika.

Dinamika rada je bila specifična s obzirom na on line predavanje i vođenje radionica. Mišljenja sam da su se participanti izuzetno dobro snašli te nije nedostajalo interakcije, aktivnosti i sl.. Rad u grupama bio je organiziran u tzv. room-u, gdje smo se kao voditelji u svakom trenutku mogli uključiti u rad same te grupe.

Na kraju edukacije napravljena je i završna evaluacija u odnosu na sva tri dana edukacije.

Voditelj edukacije:
Domagoj Kronstein, dipl. socijalni radnik