Svjetski dan socijalnog rada 2021. godine – čestitka HUSR-a

Socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 16.ožujka 2021. godine Svjetski dan socijalnog rada pod zajedničkom nazivom „Ja sam dakle mi(je) smo.“

Ubuntu  filozofija koja je u „pozadini“ slogana „Ja sam dakle mi(je) smo“ ističe važnost jačanja socijalne solidarnosti i globalne povezanosti.

Koncept je i filozofija koja odjekuje u perspektivi socijalnog rada o međusobnoj povezanosti svih ljudi i njihove okoline. Govori o potrebi za globalnom solidarnošću, a također naglašava autohtono znanje i mudrost.

Riječ je o vjerovanju da su zajedničke veze unutar skupine važnije od bilo kakvih pojedinačnih argumenata i podjela unutar nje. Riječ je o okupljanju i postizanju konsenzusa oko onoga što utječe na zajednicu, a upravo je takav način razmišljanja „plodno“ tlo za rad socijalnog radnika, koji je po svojoj profesiji usmjeren na čovjeka, i zalaže se za njegove potrebe i djeluje među ljudima.

Svjesni vlastite društvene uloge i profesionalne odgovornosti socijalni radnici očekuju nužne promjene koje će unaprijediti sustav socijalne skrbi, poboljšati položaj i zaštitu korisnika i osigurati primjerene uvjete za stručni rad.

Hrvatska udruga socijalnih radnika čestita svim socijalnim radnicama i socijalnim radnicima Svjetski dan socijalnog rada.

BROŠURA (pdf, 13 MB)