Projekt: „Mali prijatelj za veliko prijateljstvo“

674

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizirati će edukaciju stručnih radnika.

Polazeći od činjenice da danas u Europi ljudi žive i ostaju zdravi duže nego li ikada prije, suvremeno društvo je suočeno s novim izazovom odgovaranja na potrebe sve većeg broja osoba starije životne dobi. Profesija socijalnog rada od samih svojih začetaka okrenuta je skrbi za starije osobe, a suvremeni društveni procesi i demografsko starenje postavili su pred profesionalnu zajednicu  iznalaženje novih pristupa u radu s osobama starije životne dobi.

Sve češće se ističe da modernizacija društva razvija individualističke vrijednosti koje smanjuju povezanost naraštaja i povećavaju ravnodušnost mladih za starije generacije.

Brojne studije ukazuju na važnost socijalnih veza s aspekta zaštite mentalnog zdravlja (izbjegavanje, izoliranosti, stresa, depresije i osjećaja obeshrabrenosti) prevencije marginalizacije te osiguranja socijalne podrške. Stoga je važno jačati međugeneracijsku solidarnost te povećati uključenost osoba mlađe životne dobi u život starijih osoba.

Program je zamišljen kroz nekoliko etapa: Edukacija stručnjaka, 3 tematske edukacije: Osnaživanje stručnjaka u području međugeneracijske komunikacijeŠto znamo jedni o drugima: međusektorska suradnjaMladost-starost: izazov ili poticaj.

Izrada edukativne slikovnice (bonton ponašanja)- Smanjivanje stereotipa i predrasuda o osobama starije životne dobi, jačanje kompetencija djece za druženje s osobama starije životne dobi i smanjivanje prepreka.

Radionica Eko-otisak-jedna radionica u suradnji sa ustanovama i udrugama koje brinu o ekologiji i okolišu.

Projekt je inovativan po tome što će se u njegovu provedbu uključiti osim stručnih radnika zaposlenih u Domovima za starije i nemoćne osobe i vrtići i škole gdje će slikovnica biti distribuirana i na taj način će se djelovati na predrasude i stereotipe o starijim osobama i smanjivanje međugeneracijskog jaza.

Voditelj projekta: dipl. soc. radnica Štefica Karačić
Izvoditelji projekta: Melanija Paradi, Marina Zupančić, Dinka Žuvela

Izravni korisnici: stručni radnici zaposleni u domovima za starije i nemoćne osobe Grada Zagreba – socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre, fizioterapeuti, djeca iz vrtića i osnovne škole, osobe starije životne dobi smještene u Dom za starije i nemoćne osobe Centar

Neizravni korisnici: korisnici domova za starije i nemoćne osobe na području Grada Zagreba, obitelji starijih i nemoćnih osoba, Grad Zagreb, MRMS… Sudjelovanje na edukaciji će biti bodovano za prisutne stručne radnike. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem maila: husr@husr.hr