Online: KAVA ZA LJUDSKA PRAVA: Utjecaj koronavirusa na najranjivije: Kako zaštititi socijalna prava?

830

Pandemija koronavirusa imat će dugotrajne posljedice na ekonomska i socijalna prava građana, a u najvećoj bi ih mjeri mogli osjetiti upravo oni najranjiviji. Osobe koje žive u siromaštvu ili su u povećanom riziku od siromaštva češće imaju zdravstvene komplikacije, žive u neadekvatnim uvjetima te im nerijetko nedostaju resursi kako bi mogli ostati kod kuće ili slijediti higijenske preporuke. Pri tome, slabo plaćeni poslovi prisiljavaju ih da biraju između rizika po zdravlje ili gubitka prihoda. Neki su to od razloga zbog kojih je, uz osiguranje gospodarske aktivnosti, važno i najranjivijim članovima našeg društva osigurati pravodobnu i ciljanu potporu kao odgovor na posljedice pandemije.

Stoga, povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, želimo okupiti predstavnike najranjivijih skupina u našem društvu: starije osobe, Rome, beskućnike, stanovnike ruralnih područja,  kako bismo razmjenom iskustava s terena doprinijeli stvaranju jednakih životnih mogućnosti za sve.

Upravo zato koristimo priliku pozvati predstavnike Vaših institucija/organizacija na sudjelovanje u našem online događaju – KAVA ZA LJUDSKA PRAVA: Utjecaj koronavirusa na najranjivije: Kako zaštititi socijalna prava?, koji organiziramo 20. listopada, od 10 do 12 sati na platformi Zoom.

U nadi da ćete nam se pridružiti, ljubazno molimo da svoje sudjelovanje potvrdite do 19. listopada 2020. putem email adrese tatjana.vlasic@ombudsman.hr. Nakon toga ćemo Vam poslati link preko kojega se možete uključiti u raspravu.

Veselimo se našem razgovoru.

Tatjana Vlašić
Savjetnica pučke pravobraniteljice za promicanje ljudskih prava, suradnju i odnose s javnošću
Human Rights Promotion, Cooperation and Public Relations Advisor to the Ombudswoman
Ured pučke pravobraniteljice /Office of the Ombudswoman
Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel: +385 1 643 1630
Fax:+ 385 1 643 1629