Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva

574

Poštovane i poštovani,

sukladno obavijesti Ministarstva zdravstva, potrebno je izabrati predstavnika organizacije civilnoga društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe droga u Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga.

Zadaća Povjerenstva je koordinacija aktivnosti ministarstava i drugih subjekata uključenih u program suzbijanja zlouporabe droga, od prevencije do resocijalizacije kao i usvajanje godišnjih programa nadležnih ministarstava i državnih upravnih organizacija. Povjerenstvo donosi opće i posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga koja će provoditi ministarstva.

Prema Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, a kojom se usklađuje Odluka o osnivanju s novim Zakonom o ustrojstvu tijela državne uprave (NN 85/20), članove i tajnika Povjerenstva imenovat će Vlada Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca  [1]dostave prijedloge kandidata za člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

Rok za dostavu kandidatura je petak, 25. rujna 2020.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga prema području djelovanja.

Rok za dostavu kandidatura je petak, 18. rujna 2020., a Poziv je objavljen i na internetskim stranicama Ureda za udruge.

Lijep pozdrav,
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
01/4599-810