Natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij

1062

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij „Psihosocijalni pristup u socijalnom radu“.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail ivana.zimbrek@pravo.hr (tajnica poslijediplomskih studija iz socijalnih djelatnosti), odnosno na telefon 01/4895 804.

O uvjetima za upis:

Studij traje četiri semestra.

Na studij se ima pravo upisati:

  • osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij socijalnog rada;
  • osoba koja je završila dodiplomski studij socijalnog rada ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti;
  • osoba koja je završili diplomski sveučilišni studij prava, psihologije, politologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja; Za ove pristupnike će se definirati odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 30 ECTS-a.

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2020./2021. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

Prijave se primaju do 10. listopada 2020. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Nazorova 51.

Uz prijavu je obvezno priložiti:

  • životopis s opisom stručne aktivnosti;
  • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
  • potvrde / izjavu o aktivnom znanju engleskog jezika;
  • prosjek ocjena u diplomskom studiju od najmanje 3,5 ili dokaz o objavljenom jednom stručnom (ili znanstvenom) radu;
  • izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja;
  • motivacijski esej; u motivacijskom eseju pristupnici trebaju opisati područje svog stručnog interesa u polju socijalnih djelatnosti.

Svi studenti koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će pozvani na intervju. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 30 dana po zaključenju natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.unizg.hr.