E-predavanje: “Prevencija stresa i kako se nosim sa stresom kao pomagač”

Udruga socijalnih radnika Osječko baranjske županije organizira webinar koji će voditi prof. dr. sc. Marina Ajduković, pod nazivom “Prevencija stresa i kako se nosim sa stresom kao pomagač” 27.5.2020. u 17 sati.

Predavanje je besplatno, ali za ograničen broj sudionika (30).

Biti će bodovano od strane Hrvatske komore socijalnih radnika.