XI. konferencija socijalnih radnika – prvi poziv

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

pozivamo Vas na sudjelovanje u radu XI. konferencije socijalnih radnika koja će se održati u Šibeniku, od 14. do 16. listopada 2020. godine. Ovogodišnju konferenciju želimo posvetiti temi važnosti međuljudskih odnosa u kontekstu naše profesije.

Socijalni rad se u svakom svom segmentu temelji na promicanju kvalitetnih međuljudskih odnosa, kako u odnosu između korisnika, stručnjaka i korisnika, tako i unutar same profesije. Dobri međuljudski odnosi iznimno su važni za očuvanje mentalnog zdravlja korisnika i stručnjaka.

Nalazimo se u vremenima kada je više nego ikad potrebno promicati kvalitetne međuljudske odnose. Nikad do sad viđena globalna zdravstvena kriza u obliku pandemije koronavirusa ljude je ponovno okrenula jedne ka drugima, gdje je postalo više nego ikad vidljivo koliko je međuljudska pomoć i podrška nezamjenjiva i životno važna. Ova krizna i izvanredna situacija pokrenula je cijeli niz pozitivnih inicijativa usmjerenih na promicanje dobrih međuljudskih odnosa, solidarnosti, konkretne uzajamne pomoći, promicanja različitih načina brige za mentalno zdravlje i nošenja sa stresom i dr. S druge strane, dugotrajna izolacija i neizvjesnost od budućnosti, kao i egzistencijalna ugroženost zbog gubitaka radnih mjesta dovode do narušenog mentalnog zdravlja u obliku veće podložnosti stresu, tjeskobi, depresivnosti i niže tolerancije na frustraciju. Vrijeme krize je izazovno za sve ljude i profesije, no, socijalnim radnicima je rad u krizi i s krizom „prirodan“, jer se svakodnevno susreću s različitim kriznim situacijama. Ipak, zdravstvena kriza koja je zahvatila cijeli svijet i suočila ljude sa sasvim novim obrascima ponašanja i brige za zdravlje, donosi neke nove izazove i za našu profesiju.

No, ova konferencija neće biti usmjerena samo na promicanje važnosti međuljudskih odnosa u vremenu globalne pandemije, već i na široj razini. Profesija socijalnog rada je jedna od najpozvanijih profesija u progovaranju o važnosti ulaganja u dobre međuljudske odnose. Socijalni radnici svojim radom u praksi svjedoče koliko je to ulaganje „isplativo“ i u kojoj mjeri utječe na živote svojih korisnika. Ponekad u usmjerenosti i brizi prema korisnicima, manje ulažemo u kvalitetne međustručnjačke odnose, čemu ćemo posvetiti posebnu pažnju na ovoj konferenciji. Teme koje ćemo također otvoriti odnose se na važnost promicanja međuljudskih odnosa u kontekstu: društvene i profesionalne odgovornosti socijalnih radnika, važnosti ulaganja u kvalitetan timski rad, brige o mentalnom zdravlju korisnika i stručnjaka, upravljanja i djelovanja u kriznim okolnostima, politika koje kreiraju socijalni rad, uloge medija i međusektorske suradnje u promicanju kvalitetnih odnosa, etike socijalnog rada, inovativnih i dobrih modela prakse koji se temelje na promicanju kvalitetnih međuljudskih odnosa itd.

Nadamo se da ćemo ovim temama i brojnim drugim pitanjima pokrenuti raspravu unutar naše profesije i odgovoriti na izazove koje nam donosi današnje vrijeme u kontekstu promicanja važnosti međuljudskih odnosa. XI. Konferencija socijalnih radnika namijenjena je domaćim i inozemnim stručnjacima te svima onima koji se u svome profesionalnom djelovanju dotiču teme važnosti promicanja međuljudskih odnosa.

TEMATSKA PODRUČJA

 1. Socijalni rad u promicanju ljudskih odnosa: društvena i profesionalna odgovornost
 2. Timski rad i organizacijska suradnja u promicanju međuljudskih odnosa
 3. Briga o sebi i mentalnom zdravlju u funkciji promicanja međuljudskih odnosa
 4. Politike koje kreiraju socijalni rad: birokratske, profesionalne, posvećene odnosima
 5. Siromaštvo i socijalna isključenost: etičko ponašanje i humanistički stav
 6. Socijalni rad u doba COVIDa-19: postupci i odnosi
 7. Međusektorska suradnja i promicanje dobrih odnosa
 8. Medijska uloga socijalnog rada u promicanju solidarnosti i humanizma
 9. Etika socijalnog rada i međuljudski odnosi u praksi, obrazovanju i istraživanjima
 10. Inovativni modeli prakse za održiv razvoj i rast svih korisnika

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • prilikom svih oblika izlaganja potrebno je da se autori drže zadanih tematskih područja odnosno teme konferencije

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.
Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

 • Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@husr.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

 • Službeni jezik konferencije je hrvatski.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.7.2020.godine
 • Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.7.2020.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2020.

OSOBA ZA KONTAKT
Marija Biočić
tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 758
mob: 098 229 167
e-mail: husr@husr.hr

KOTIZACIJA
Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.

U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije s PDV-om:

Uplate do 15.9.2020. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.100,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije

 

Uplate od 16.9.2020. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.300,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.600,00 kn 1.900,00 kn Bez kotizacije

 

Jednodnevna kotizacija 800,00 kn

Jednodnevna kotizacija ne uključuje sudjelovanje na svečanoj večeri.
Uplate idu na račun HUSR-a otvoren u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR4323600001101561472

ORGANIZATOR:
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR:
Gordana Berc
Snježana Bubenik
Gordana Daniel
Sunčica Dominiković Šafranić
Olja Družić Ljubotina
Milica Gregurić Prugovečki
Marijana Kletečki Radović

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Andreja Baus
Marija Biočić
Meri Gatin
Tomislav Glavnik
Štefica Karačić
Nataša Koražija
Helena Majerić
Ante Puče
Cvita Šimić
Ljiljana Vrbić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Amadria Park, Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik

REZERVACIJA SMJEŠTAJA:
A.T.I d.o.o. Turistička agencija
Zadarska 15, 52100 Pula
tel: +385(0)52 223-400
e-mail: husr@ati.hr
OBRAZAC ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA PREUZMITE OVDJE.

Za sve eventualne upite u vezi smještaja molimo da se obratite na navedene kontakte agencije.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE.