Poziv na edukaciju „Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja“

1108

Poštovani,

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz finacijsku podršku Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizira ciklus edukacije za stručne radnike, članove obitelji i skrbnike koji se brinu o osobama starije životne dobi.

Edukacije će se provesti  u okviru projekta „Osnaživanjem pomagača do sigurnog starenja“ sa ciljem unapređenja znanja i vještina radnika zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi, usklađivanja pristupa u radu, jačanja  suradnje u zajednici, kao i osnaživanje obitelji i drugih neformalnih njegovatelja o skrbi za starije i nemoćne osobe kako bi se prolongiralo njihovo smještavanje u ustanove socijalne skrbi.

Demografsko starenje kao jedan od najznačajnijih fenomena suvremenog doba sve više zahvaća i našu zemlju, te pred cijelu zajednicu  stavlja nove izazove.

Stručnjaci angažirani u području socijalne skrbi o osobama starije životne dobi svjedoče o tim promjenama i kroz usvajanje novih znanja i vještina pokušavaju na njih adekvatno odgovoriti.

Struktura korisnika  u domovima za starije osobe se mijenja. Sve je više osoba oboljelih od psihoorganskih bolesti kao što su Alzheimerova i druge demencije, funkcionalno ovisnih, te osoba kojima je potrebna palijativna skrb, što zahtijeva dodatne tehničke,  materijalne,  ali i  ljudske resurse za rad s ovim korisnicima.

Bitan naglasak treba staviti i na rad na izgradnji obiteljskih odnosa koji su važno područje stručnog socijalnog rada s obzirom da sukobi i nesređeni odnosi s odraslom djecom pridonose lošem tjelesnom i mentalnom zdravlju. Posebno je važno osnaživati osobe koje same skrbe o starijim članovima svoje obitelji s obzirom da su oni pod povećanim njegovateljskim stresom, a mreža podrške istima nije dovoljno razvijena.

Slijedom navedenog u cilju osnaživanja pomagača u radu s ovom posebno osjetljivom skupinom Hrvatska udruga socijalnih radnika  priprema  ciklus edukacija iz područja:

  • Komunikacija i međuljudski odnosi
  • Prevencija nasilja nad starijim osobama
  • Rad s nedobrovoljnim klijentima
  • Međuresorna suradnja i timski pristup
  • Uloga obitelji u životu starijih osoba
  • Komunikacija s osobama oboljelim od demencije
  • Palijativni bolesnik u sustavu socijalne skrbi
  • Zaštita i samozaštita pomagača

Edukacija će se organizirati kroz osam cjelodnevnih susreta u razdoblju od studenog 2019. do siječnja 2020. godine. Edukacije su zasebne te na svakoj ne moraju biti iste osobe.

Sudjelovanje u edukaciji je besplatno, a bodovati će se od strane Hrvatske komore socijalnih radnika, Komore medicinskih sestara kao i Hrvatske psihološke komore.

Pozivamo sve zainteresirane da svoje sudjelovanje prijave na mail HUSR-a husr@husr.hr.

Broj sudionika na edukaciji je ograničen, prednost imaju stručni radnici zaposleni u CZSS, Domovima za starije i nemoćne osobe s manje od dvije godine iskustva na poslovima zaštite osoba starije životne dobi.

U nastavku vam donosimo raspored o mjestu i vremenu održavanja edukacije po temama:

TEMA MJESTO I VRIJEME PREDAVAČI
Prevencija nasilja nad starijim osobama Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Josip, Dunjevac 17,
21.11.2019. od 9:00 do 16:00 sati
Ljiljana Vrbić
Komunikacija i međuljudski odnosi Dom za starije i nemoćne osobe Centar, Klaićeva 10,
29.11.2019. od 9:00 do 16:00 sati
Jasminka Jelić
Rad s nedobrovlovljnim korisnicima Dom za starije i nemoćne osobe Centar, Klaićeva 10,
6.12.2019. od 9:00 do 16:00 sati
Gordana Daniel
Međuresorna suradnja i timski pristup Dom za starije i nemoćne osobe Centar, Klaićeva Štefica Karačić
Uloga obitelji u životu starijih osoba Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Josip, Dunjevac 17 Meri Gatin
Komunikacija s osobama oboljelim od demencije Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Josip, Dunjevac 17 Ljiljana Vrbić
Palijativni bolesnik u sustavu socijalne skrbi Dom za starije i nemoćne osobe Centar, Klaićeva Slavica Garić
Lana Stijepović
Zaštita i samozaštita pomagača Dom za starije i nemoćne osobe Centar, Klaićeva Zdenka Pantić

O točnim terminima i vremenu održavanju ostalih edukacija biti ćete pravovremeno obavješteni.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  tajnici  HUSR-a  Cviti Šimić na tel: 01/4550 758 ili mob: 098/229 167.

S poštovanjem,

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić