Edukacija: “Nasilje u obitelji s naglaskom na nasilje nad starijim osobama i osobama s invaliditetom- Rijeka”

1077

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održala je edukaciju pod nazivom „Nasilje u obitelji s naglaskom na nasilje nad starijm osobama i osobama s invaliditetom“.

Edukaciju su provele članice Hrvatske udruge socijalnih radnika Ljiljana Vrbić, univ.spec.act.soc. i Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica, te Branka Žigante Živković, dipl. pravnica, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu.

Edukacija u trajanju od dva dana (ukupno 14 sati) provedena je dana 10. i 11. travnja 2019. godine u prostorijama Doma za odgoj djece i mladeži, Vukovarska 49 u Rijeci.

Svrha edukacij je unapređenje zaštite osoba starije životne dobi i osoba s invaliditeom žrtava obiteljskog nasilja u sustavu socijalne skrbi.

Cilj edukacije je jačanje kapaciteta stručnjaka centra za socijalnu skrb i domova socijalne skrbi za pravovremeno prepoznavanje, procjenu rizika, zaštitu i zaustavljanje nasilja u obitelji nad osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom.

Sadržaj edukacije obuhvatio je sljedeća tematska  područja:

  • Nasilje u obitelji: uzroci, vrste, dimanika i posljedice
  • Pravna regulativa: zakoni,  protokoli , smjernice i  njihova  primjena  u praksi
  • Starost i starenje: fenomen dugovječnosti i njegove posljedice
  • Specifičnosti nasilja nad osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom: prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja,  rizici, istraživanja, preporuke
  • Uloga centra za socijalnu skrb u prevenciji i suzbijanju nasilja i zaštiti žrtava nasilja u obitelji: nadležnost, intervencije, plan sigurnosti,  rad s počiniteljima
  • Kompetencije stručnjaka u radu s žrtvama obiteljskog nasilja s naglaskom na nasilje nad  vulnerabilnim  skupinama
  • Socijalna prava i usluge u zajednici: integrirani pristup u suzbijanju obiteljskog nasilja
  • Međuresorna suradnja  u području prevencije i zaustavljanja nasilja u obitelji
  • Strategije pomoći i samopomoći – zaštita pomagača

 

U edukaciji je ukupno sudjelovalo 30 stručnjaka sa područja Karlovačke, Primorsko-goranske i Istarske  županije.

Od ukupnog broja sudionika bilo je 23 socijalna radnika, 4 psihologa i 3 pravnice. Većina sudionika radi u Odjelu za odrasle osobe centra za socijalnu skrb.

Edukacija je bila primarno usmjerena na prvi kontakt socijalnog radanika sa žrtvom i počiniteljem nasilja, procjenu sigurnosti žrtve, specifičnosti stručnog rada s osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom, njihovim potrebama i nadležnostima centra za socijalnu skrb u radu s ovim korisnicima. Sudjelovanjem u radionicama polaznici su imali priliku upoznati se sa protokolom i procedurama postupanja CZSS u slučaju obiteljskog nasilja, instrumentima socijalnog rada (Plan sigurnosti za žrtvu nasilja), kompetencijama stručnjaka u radu na ovoj problematici.

Sudionicima su uručene potvrdnice o sudjelovanju koje je prijavljeno Hrvatskoj komori  socijalnih  radnika  i Hrvatskoj psihološkoj komori radi bodovanja stručnog usavršavanja.

Po završetku edukacije sudionici su iskazali svoje zadovoljstvo prezentiranim sadržajima, organizacijom edukacije i  uključivanjem  socijalnih radnika koji rade na poslovima zaštite žrtava obiteljskog nasilja starije  životne dobi i osoba s invaliditetom, te drugim  poslovima zaštite odraslih osoba u centru za socijalnu skrb.