Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u zaštiti djece i mladih

1544

Edukacija “Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u zaštiti djece i mladih” održala se tijekom 2011. godine u šest gradova Hrvatske: Bjelovaru, Zagrebu, Slavonskom Brodu, Čakovcu, Zadru i Šibeniku.

Ciljevi edukacije:

a) potaknuti sveobuhvatan, jedinstven i pravovremeni model obiteljskog procjenjivanja usmjeren na rane intervencije i podršku obitelji, na obiteljske snage, a ne samo rizike;
b) osigurati socijalnim radnicima pristup suvremenim načelima procjenjivanja obitelji i rada na zaštiti djece i mladih te individualnu podršku u primjeni stečenih vještina;
c) povećati ukupnu kvalitetu pružanja usluga u zaštiti djece i mladih osoba koji odrastaju pod rizicima.

Paralelno s edukacijom odvijala se i njena evaluacija sa slijedećim ciljevima:

a) istražiti doživljaj sudionika edukacije o sadržaju edukacije, metodama podučavanja i rada voditelja,
b) provjeriti da li su se ostvarili postavljeni ciljevi edukacije pod vidom usvajanja novih spoznaja i vještina koji se tiču procjene u obitelji, instrumenata socijalnog rada i izrade sveobuhvatnog obiteljskog procjenjivanja te planiranja sadržaja i metoda mjera pomoći i podrške obiteljima,
c) ispitati da li je došlo od transfera novih spoznaja u praktičan rad.

Evaluacijski izvještaj o provedenoj edukaciji možete vidjeti OVDJE.