IX. Konferencija socijalnih radnika

4249

Obaviještavamo Vas kako će se IX. Konferencija socijalnih radnika naziva „Socijalni rad između politika i prakse“ održati u periodu od 17. – 19. listopada 2018. godine u Puli.

Odlukom Upravnog odbora HUSR-a, a na prijedlog Izvršnog odbora HUSR-a,  izabrani su  sljedeći članovi Programskog i Organizacijskog odbora IX. Konferencije socijalnih radnika:

PROGRAMSKI ODBOR

 1. Barić Željka
 2. Bubenik Snježana
 3. Daniel Gordana
 4. Družić Ljubotina Olja
 5. Galić Romana
 6. Kletečki Radović Marijana
 7. Laklija Maja
 8. Opačić Ana
 9. Vuković Dijana

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 1. Bašlin Zlatko
 2. Gatin Meri
 3. Grubišić Juhas Vesna
 4. Ivanković Doris
 5. Karačić Štefica
 6. Katkić Stanić Tatjana
 7. Koražija Nataša
 8. Marijan Avakumović Vjeka
 9. Škrnjug Petra
 10. Vrbić Ljiljana