VIII. Konferencija socijalnih radnika „Socijalni rad u svijetu promjena„

8355

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

pozivamo Vas na sudjelovanje u radu VIII. konferencije socijalnih radnika koja će biti održana u Šibeniku od 18. do 20. listopada 2017. godine. Ove godine konferencija će biti posvećena promišljanju socijalnog rada u kontekstu brojnih unutarnjih i vanjskih društvenih promjena.

Vrijeme u kojem živimo obilježeno je vrlo turbulentnim promjenama koje se događaju na raznovrsnim razinama funkcioniranja pojedinaca, društvenih grupa, čitavih zajednica i globalnog društva. Svjedočimo promjenama geo-političke, ekonomske, demografske, tehnološke i ekološke stvarnosti koje otvaraju nova socijalna pitanja, stvaraju nove socijalne probleme, ali i prilike za nove resurse kako bi se unaprijedilo opće blagostanje ljudi. Suvremeno društvo prolazi kroz dinamične demografske i migracijske procese, u potrazi je za održivim modelima ekonomskog i ekološkog blagostanja, a u ratnim sukobima i vrijednosnim zaokretima kontinuirano se preispituje mogućnost zaštite temeljnih ljudskih prava. Stoljeće u  kojem živimo posebno je oslonjeno na streloviti tehnološki razvoj koji stvara potrebu za novim oblicima praktičnog djelovanja u svim javnim sustavima, ali i dubinski mijenja ljudsku svakodnevicu.

Profesija socijalnog rada neprestano je na udaru društvenih promjena, ali i sama dubinski prolazi kroz svoja unutarnja preispitivanja. Od socijalnog rada kao profesije se očekuje da pravodobno odgovori na društvene promjene. To ponekad znači sinergiju i usklađenost, ali ponekad i potrebu da se za nepovoljne društvene promjene ponude odgovarajuće alternative. Promjene koje se događaju u suvremenom društvu ne poimaju se jednostrano u vrijednosnom smislu te je socijalni rad suočen s različitim stajalištima oko toga koje promjene su za održivi ljudski razvoj poželjne, a koje mu prijete. Kako bi socijalni rad mogao odgovoriti na novu dinamičnu realnost,  pred profesiju se kontinuirano postavljaju zahtjevi da se i sama mijenja. Unutarnje promjene profesije vidljive su u međunarodnoj profesionalnoj zajednici kroz stvaranje nove definicije socijalnog rada i nove prakse kao odgovor na izmijenjenu sliku socijalnih problema. U Hrvatskoj, socijalni rad se također nastoji mijenjati što je posebno vidljivo u reformskim procesima i promjeni organizacije rada, no još uvijek bez jasnog konsenzusa u kojem smjeru bi praksa i obrazovanje socijalnih radnika trebali ići.

Odnosi vanjskih i unutarnjih promjena stvaraju kompleksno ozračje djelovanja koje od socijalnih radnika traži izvjesne prilagodbe. Političke, ekonomske, zakonodavne, demografske, socijalne, vrijednosne, profesionalne i druge promjene kao dio svakodnevice socijalnih radnika nisu konzistentne niti predvidljive te se postavlja pitanje kako je moguće unaprijediti kapacitete profesije da se adekvatno suočava s navedenim.

Konferencija pod nazivom Socijalni rad u svijetu promjena ima za cilj progovoriti o brojnim izvanjskim društvenim promjenama koje ostavljaju traga na socijalnim problemima i životima korisnika socijalnog rada, ali i o promjenama koje se događaju unutar profesije. Stručnjaci su pozvani podijeliti svoja iskustva ili rezultate istraživanja u nekom od tematskih područja, a sve u svrhu jačanja kapaciteta profesije da se adekvatno nosi sa svojom nepredvidivom realnosti.

KONFERENCIJA JE NAMIJENJENA

Stručnjacima iz zemlje i inozemstva koji djeluju u području socijalnog rada:

 • socijalnim radnicima, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima, pravnicima i drugim stručnjacima zaposlenim u sustavima socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i ostalim tijelima državne uprave i lokalne (regionalne) samouprave,
 • stručnjacima iz civilnog društva, humanitarnih i vjerskih organizacija,
 • studentima (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) društveno humanističkog usmjerenja,
 • svima ostalima zainteresiranima za temu društvenih promjena u kontekstu pomažućih profesija.

TEMATSKA PODRUČJA

 • Utjecaj ekonomskih, političkih i socijalnih promjena na živote korisnika socijalnog rada
 • Nepoznata lica poznatih socijalnih problema , izmijenjena svakodnevica ranjivih skupina
 • Nova područja prakse socijalnog rada:
  • socijalni rad u kontekstu migracija i ratnih sukoba,
  • multikulturalni socijalni rad,
  • zeleni socijalni rad
 • Socijalni rad u kontekstu vrijednosnih promjena
 • Tehnološke promjene kao izvori novih socijalnih rizika
 • Moderne tehnologije i socijalni rad: mogućnosti i izazovi u obrazovanju i praksi socijalnog rada
 • Promjene socijalnog rada: nova paradigma profesije
 • Socijalni rad u procesima političkih i zakonodavnih reformi sustava socijalne skrbi
 • Europska unija i europski fondovi kao novi okvir razvoja prakse socijalnog rada
 • Novi trendovi i potrebne promjene u obrazovanju socijalnih radnika
 • Internacionalizacija obrazovanja i prakse socijalnog rada

NAČIN SUDJELOVANJA

Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:

 1. izlaganje (20 minuta),
 2. radionicu (90 minuta),
 3. poster prezentaciju.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
 • naznaku tematskog područja
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.
 • fokus u izlaganjima, poster prezentacijama i radionicama treba biti na primjerima inovativne prakse i teorije socijalnog rada u skladu s temom konferencije koja se odnosi na društvene promjene koje utječu na današnji socijalni rad

 

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Maksimalna dimenzija postera je: 1,20×1,20 cm

Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: husr@zg.t-com.hr

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

Službeni jezik konferencije je hrvatski.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 1.07. 2017. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 15.07. 2017.
 • Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 1. listopada 2017.

OSOBA ZA KONTAKT

Petra Begović
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika

tel: 01 4550 758
fax: 01 4550 757
mob: 098 229 167

e-mail: husr@zg.t-com.hr

KOTIZACIJA

Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.

U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije:Uplata do 15.09.2017. Članovi HUSR-a   Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 1.000,00 kn 1.400,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.250,00 kn 1.600,00 kn

 

Uplate nakon 15.09.2017. Članovi HUSR-a     Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/umirovljenici/nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1.250,00 kn 1.600,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1.500,00 kn 1.850,00 kn

 

Jednodnevna kotizacija 800,00 kn

 

ORGANIZATOR

Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR

Snježana Bubenik,Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Tatjana Katkić Stanić, Marijana Kletečki Radović, Nataša Koražija, Ana Opačić, Lucija Vejmelka

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Meri Gatin, Štefica Karačić, Lidija Ivić, Ivona Topić, Petra Begović, Vjeka Marjan Avakumović, Marijana Dumančić, Ljiljana Vrbić, Adela Brajica Đelalija

PROGRAM
ZBORNIK SAŽETAKA

MJESTO ODRŽAVANJA:

Solaris beach resort , Hoteli Solaris 86, Šibenik

Hotel Ivan ****, Hotel Jure ****

REZERVACIJA SMJEŠTAJA:

 MagTours d.o.o. – Travel and shipping agency
Draga 1, 22000 Šibenik

ID HR-AB-22-100002410
OIB: 98316303792

tel: +38522201152
fax: +385 22 201 155   mob: +385 98 291 814

Email za rezervaciju smještaja: info@magtours.com 

PRIJAVNICA