Projekt: „Integrirani pristup u prevenciji i tretmanu nasilja nad djecom kroz edukaciju stručnjaka“

2056

Hrvatska udruga socijalnih radnika uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih, u iznosu od 82 000,00 kn, provodi projekt: „Integrirani pristup u prevenciji i tretmanu nasilja nad djecom kroz edukaciju stručnjaka“ namijenjen stručnjacima koji se bave problematikom nasilja.

Cilj projekta je senzibilizirati stručnjake i omogućiti im da primjereno i pravovremeno reagiraju u slučajevima  obiteljskog nasilja i nasilja nad djecom, te da steknu nova znanja i vještine u prepoznavanju nasilja, daju odgovarajuću podršku, poduzmu adekvatne mjere iz svoje nadležnosti, te učinkovitije primjenjuju Zakon i Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji i   surađuju  sa službama u lokalnoj zajednici koje se bave problemom obiteljskog nasilja. Predviđeno trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci.

Projekt se provodi u Virovitici, Novskoj i Čakovcu, poziv i prijavnicu možete preuzeti ovdje:

POZIV
POZIV VIROVITICA

POZIV NOVSKA
POZIV ČAKOVEC

PRIJAVNICA

Pozivi za završni modul edukacije u sklopu projekta „Integrirani pristup u prevenciji i tretmanu nasilja nad djecom kroz edukaciju stručnjaka”:

POZIV VIROVITICA II
POZIV NOVSKA II
POZIV ČAKOVEC II

Ova edukacija provodi se uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

Voditeljice II modula edukacije su Branka Žigante Živković, Marijana Majdak, Gordana Daniel, Tatjana Katkić Stanić i Štefica Karačić.

Molimo vas da u ovaj modul edukacije uključite i predstavnike drugih javnih službi i organizacija civilnog društva koje u vašoj lokalnoj zajednici čine mrežu pružatelja usluga u području prevencije i suzbijanja nasilja.