Poziv za sudjelovanje na specijaliziranoj edukaciji o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje

1520

Poštovana/i,

s obzirom da nasilje u obitelji i seksualno nasilje, ostavljaju brojne posljedice kako za same žrtve, svjedoke nasilja, tako i za širu zajednicu, važno je sustavno raditi na prevenciji i pružanju direktne pomoći i podrške žrtvama nasilja uključujući sustavnu edukaciju predstavnika/ca institucija i organizacija civilnog društva o ovoj problematici, a pogotovo o specifičnim grupama žrtava nasilja u obitelji i seksualnog nasilja.

U sklopu projekta „Zajedno možemo više!“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, pokrenuta je sustavna edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje koja će se odvijati u 3 modula.

Ovim Vas putem sa zadovoljstvom pozivamo na sudjelovanje na cjelokupnoj edukaciji, na kojoj će sudjelovati predstavnici/e organizacija civilnog društva te centara za socijalnu skrb.

Svaki modul u trajanju od 2 dana biti će održan u drugome gradu te će na sva 3 modula sudjelovati iste osobe, a zbog ograničenog broja sudionika/ca kandidati/kinje će se birati prema redoslijedu prijave:

  1. modul: Nasilje u obitelji i seksualno nasilje/ 03.07. – 04.07.2015., Donja Stubica
  2. modul: Žrtve nasilja u obitelji – vulnerabilne grupe/ 06.11. – 07.11.2015., Sisak
  3. modul: Uloga institucija u radu sa žrtvama/ 22.01. – 23.01.2016., Slavonski Brod

Kao što je navedeno, 1. modul „Nasilje u obitelji i seksualno nasilje“ će se održati u hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica, 03.07. – 04.07.2015. godine (petak i subota).

Trenerice 1. modula biti će:

  • dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe
  • Branka Žigante Živković, Visoki prekršajni sud u Zagrebu
  • Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika/ca
  • Antonija Hojt Ilić, voditeljica edukacijskih programa Ženske sobe

Svi troškovi biti će u potpunosti pokriveni (smještaj, hrana, putni troškovi), a kao dokaz kvalitete edukacije dobiti će se potvrda i bodovanja od nadležnog strukovnog udruženja (Hrvatska psihološka komora i Komora socijalnih radnika/ca).

Edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Molimo potvrdite svoje sudjelovanje na sva 3 modula i javite ime osobe koja će sudjelovati ispred Vaše institucije/organizacije na slijedeće kontakte, najkasnije do 26. lipnja 2015.:

e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr
tel: 01/ 61 19 174
fax: 01/ 61 19 175
Maksimirska 51 a, 10 000 Zagreb

 

Srdačan pozdrav,
dr. sc. Maja Mamula
Antonija Hojt Ilić, prof.