Zaključci s Okruglog stola “Zajedno možemo više”

1523

Hrvatska udruga socijalnih radnika i Ženska soba – Centar za seksualna prava 27.5.2015. održali su Okrugli stol pod nazivom „Zajedno možemo više“ u prostorijama Hotela Art u Slavonskom Brodu . Stručni skup bio je posvećen problemu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama koji možemo spriječiti samo zajedničkim i koordiniranim djelovanjem cijele zajednice. Okrugli stol održan je u okviru projekta „Zajedno možemo više!„ koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Ovim projektom koji je počeo u siječnju 2015. godine želi se povećati učinkovitost i osnažiti organizacije civilnog društva u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje. Kroz specijaliziranu edukaciju, umrežavanje i razvoj volonterskih programa, te poticanje suradnje organizacija civilnog društva, javnih službi i lokalnih vlasti u planiranju i pružanju socijalnih usluga projektom se želi doprinijeti povećanju kapaciteta za snažniji i uspješniji odgovor pomagača, ali i cijele zajednice na fenomen obiteljskog nasilja.

Stručnim skupom moderirala je predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić a izlaganja su održali Antonija Hojt Ilić, Anamarija Matanović, Tatjana Katkić Stanić, Božica Galić i Davorka Lalić Lukač.

Nakon prikazanih izlaganja i konstruktivne rasprave zaključeno je sljedeće

  1. Iako se, pod utjecajem medija kao i sveukupnog osvještivanja kroz projekte nasilje u obitelji sve više prijavljuje, još uvijek postoji velika crna brojka
  2. Potrebno je utvrditi stvarnu rasprostranjenost slučajeva nasilja u obitelji kroz suradnju među sustavima kako se analiza stanja ne bi razlikovala
  3. Unaprijediti međusektorsku suradnju, povezanost i komunikaciju nadležnih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva koje pružaju usluge žrtvama nasilja u obitelji, kroz umrežavanje i zajedničke edukacije
  4. Sustavno uključiti predstavnike/ce organizacija civilnog društva s dugogodišnjim iskustvom u radu sa žrtvama nasilja u obitelji u razvoj javnih politika i strategija vezano uz suzbijanje nasilja u obitelji, s posebnim naglaskom na nasilje nad ženama
  5. Unaprijediti transparentnost rada institucija, ustanova i organizacija civilnog društva koje pružaju usluge smještaja za žrtve nasilja u obitelji

Projekt „Zajedno možemo više!“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj projekta je unaprijediti učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva (OCD) u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje kroz aktivnosti usmjerene na poticanje suradnje OCD-a i lokalnih vlasti u planiranju i pružanju socijalnih usluga, jačanju kapaciteta i sposobnosti OCD-a za pružanje specifičnih socijalnih usluga kroz specijaliziranu edukaciju, umrežavanje i razvoj volonterskih programa te unaprjeđenje i razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje. Ukupna vrijednost projekta je 664.419,35 HRK , a razdoblje provedbe je od 29.12.2014. do 28.02.2016.